Postmodernizm

Postmodernizm

W regionie Wielkopolski przykładem takiego „nowego” miasta o konotacjach postmodernistycznych może być Miasteczko Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie. autorstwa zespołu projektowego w składzie Jerzy Buszkiewicz, Tomasz Durniewicz, Stanisław Sipiński oraz Eugeniusz Skrzypczak. Koncepcja przestrzenna miasteczka została opracowana w początku lat 80 XX wieku a realizacja trwała od roku 1982. Projekt zagospodarowania przestrzennego zakładał powrót do idea „tradycyjnego miasta” z rynkiem jako głównym elementem kompozycji przestrzennej założenia. Autorom przyświecała idea pewnego powrotu do przeszłości w której małe miasta odgrywały znaczącą rolę w tworzeniu układów osadniczych Wielkopolski. Poszukiwanie postmodernistycznych konotacji w odniesieniu do tego projektu powinniśmy rozpocząć od jego układu przestrzennego, którego głównym elementem kompozycyjnym jak już wspomniałem rynek. Skala centralnego placu w miasteczku stała się pewnego rodzaju miarą w odniesieniu do której komponowano pozostała jego części, to znaczy kwartały zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Pozostała część miasteczka została również ukształtowana z wykorzystaniem urbanistyki klasycznej w której elementem nadrzędnym jest kwartał, ulica i plac. Pod względem architektonicznym budynki na terenie miasteczka noszą cechy postmodernistyczne. Mimo ,że zostało ono wykonane w technologii wielkopłytowej, budynki mieszkalne przede wszystkim przy rynku głównym uzyskały interesujący kostium architektoniczny odwołujący się do cytatów z epok wcześniejszych.

Poszukując postmodernistycznych obiektów lub założeń przestrzennych w Wielkopolsce należy także wspomnieć o osiedlu mieszkaniowym „Helenki” w Śremie, autorstwa Barbary Namysł. To kameralne osiedle w swojej formie przestrzennej nawiązuje do postmodernistycznego powrotu do zabudowy zwartej, komponowanej na zasadzie przenikających się wnętrz oraz widoków perspektywicznych. Również architektura budynków swoim wyrazem oscyluje w kręgu zainteresowań autorki odwołaniami do architektury klasycznej.

Prezentowane w niniejszym szkicu wybrane budynki i założenia przestrzenne wznoszone w Poznaniu i Wielkopolsce w ostatnich dwudziestu, trzydziestu latach noszą znamiona postmodernizmu. W pejzażu miasta i regionu stały się widocznymi znakami zarówno nowoczesności jak i twórczych poszukiwań architektów. Z tej przyczyny postanowiłem wybrać tylko te ślady, które w moim przekonaniu w pełni ukazują drogę twórczą tego kierunku w architekturze współczesnej.

 

Strony: 1 2 3 4 5

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie