Styl romański

Styl romański

We wsi Stare Miasto (powiat koniński) na początku XIII w. wzniesiono romańską świątynię, która obecnie stanowi kaplicę neogotyckiego kościoła św. Piotra i Pawła. Zachowało się romańskie prezbiterium i część nawy, murowane z ciosów piaskowca. Wyjątkowo okazały jest romański portal, w którego tympanonie znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca Chrystusa Ukrzyżowanego. W tej części regionu kościoły o dobrze zachowanych fragmentach romańskich znajdują się także w Kazimierzu Biskupim (powiat koniński) i Kościelcu (powiat kolski). Jednonawowy kościół w tym stylu zachował się też w Kościelcu w powiecie kaliskim.

Najokazalszym z jednonawowych kościołów romańskich w Wielkopolsce jest kościół Narodzenia NMP w Kotłowie (powiat ostrzeszowski). Po późniejszych przebudowach z pierwotnego stanu zachowała się jedynie nawa. Resztki kamieniarki we wschodnich narożnikach nawy świadczą o istnieniu w tym kościele cyboriów – rzadkich w polskiej architekturze romańskiej baldachimowych obudów ołtarzy.

Elementy romańskie znajdują się także w innych świątyniach, przebudowanych w późniejszych wiekach. Pochodzący z połowy XII w. romański kościół św. Idziego (obecnie kaplica cmentarna) w Krobi zbudowany jest z kostek granitowych. W późniejszych latach był on kilkakrotnie przebudowywany, a w czasie prac restauracyjnych odkopano fundamenty romańskich murów w przedłużeniu ścian prezbiterium – oznacza to, że pierwotny kościół był większy.

Romańskie mury dawnego kościoła klasztornego w Kościelnej Wsi (powiat pleszewski) znajdują się obecnie pod tynkiem. Pochodzący z XIII w. kościół św. Bartłomieja w Objezierzu (powiat obornicki), po późniejszych przebudowach zachował nieliczne fragmenty romańskie: dolną część wieży wykonaną z ciosów kamiennych i portal w kruchcie. Wykopaliska na miejscu dawnego klasztoru cysterskiego koło Łekna (powiat wągrowiecki) odsłoniły fundamenty przedromańskiej rotundy z połowy XI w. i późniejszego kościoła romańskiego. Pozostałości budowli romańskich znajdują się także w kościołach w Czerwonej Wsi (powiat kościański), Dzierzbinie (powiat kaliski), Królikowie (powiat koniński) i Rąbiniu (powiat kościański). W fasadzie poznańskiego kościoła św. JanaJerozolimskiego (na Komandorii), najprawdopodobniej najstarszej w Polsce świątyni wzniesionej z cegieł, znajduje się portal z wtórnie wykorzystanymi kamiennymi elementami romańskimi.
O tym, jak ważne dla dawnych Polaków były owe pierwsze murowane świątynie, świadczy fakt utrwalenia ich w nazwach miejscowości: Kościelec Kaliski, Kościelec Kolski, Kościelna Wieś, Murowana Goślina.

Strony: 1 2 3 4 5

Komentarze (1)

Tekst

2016-11-24 05:02:18

To jest dobra strona! POLECAM!!!!!!!!

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie