Akademia Lubrańskiego

Akademia Lubrańskiego

Okres odrodzenia był w Poznaniu czasem spokojnego rozkwitu miasta, gospodarki, kultury. Wybitną postacią tego okresu był ówczesny poznański bp Jan Lubrański (1456-1520), humanista wykształcony w Rzymie i Bolonii, człowiek światły i przedsiębiorczy.

W Poznaniu m.in. otoczył murem obronnym Ostrów Tumski, wystawił Psałterię, przede wszystkim jednak otworzył uczelnię, która uniezależniłaby Wielkopolskę od Akademii Krakowskiej. W 1518 r. dokonał fundacji owej akademii, od jego nazwiska zwanej Academia Lubransciana.

Akademia Lubrańskiego funkcjonowała w zachowanym do dziś budynku na Ostrowie Tumskim, wybudowanym w latach 1518-30. Okres największej świetności uczelni przypadł na drugą ćwierć XVI w. Nauczał w niej wtedy m.in. humanista Krzysztof Hegendorf. Wśród absolwentów byli m.in.

Józef Struś – lekarz, przyszły burmistrz Poznania, Klemens Janicki – sławny poeta łacińskojęzyczny, Jan Śniadecki – matematyk i astronom, później związany z uczelniami Wilna. Od początku funkcjonowania uczelnia spotykała się z przeszkodami stawianymi przez Akademię Krakowską i w rezultacie do końca swego istnienia nie uzyskała prawa nadawania stopni akademickich.

Dodatkową przeszkodą w rozwoju szkoły było powołanie w Poznaniu w 1570 r. kolegium jezuickiego. Rywalizacja między obydwiema szkołami trwała aż do XVIII w. Koniec Akademii Lubrańskiego nastąpił w 1780 r., gdy połączono ją z Akademią Wielkopolską (dawnym kolegium jezuickim) w Szkołę Wydziałową Poznańską.

W opuszczonym budynku szkoły ulokowano wtedy bibliotekę kapitulną i seminarium duchowne. Obecnie znajduje się tutaj Muzeum Archidiecezjalne, jest to jeden z najcenniejszych zabytków Ostrowa Tumskiego.

W Muzeum Narodowym w Poznaniu pokazywany jest obraz Jana Matejki, symbolicznie ukazujący akt założenia szkoły przez bp. Jana Lubrańskiego. Znacznie powiększona kopia tego dzieła zdobi Małą Aulę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie