Czasy najdawniejsze

Czasy najdawniejsze

ok. 10 000 p.n.e.     Pojawienie się pierwszych ludzi na terenie dzisiejszej Wielkopolski (okres zwany przez historyków późnym paleolitem).
ok. 3000 p.n.e. Usypanie kurhanów  (okres kultury pucharów lejkowatych) w sąsiedztwie obecnej wsi Wietrzychowice k. Izbicy Kujawskiej, nieopodal granicy Wielkopolski – najstarszych zachowanych obiektów wzniesionych przez człowieka na terenie regionu.
1700-650 p.n.e. Epoka brązu – znaczący rozwój osadnictwa.
ok. 1500 p.n.e. Usypanie kurhanów  (okres kultury unietyckiej) koło obecnej wsi Łęki Małe (powiat grodziski), nazywanych Wielkopolskimi Piramidami.
738-737 p.n.e. Budowa grodu w Biskupinie  (powiat żniński) na wyspie Jez. Biskupińskiego
650-400 p.n.e. Szczytowy okres rozwoju kultury łużyckiej; początek epoki żelaza; rozwój gospodarczy i powstanie dużej liczby osad obronnych – grodów.
ok. początku n.e. Dalszy rozwój rolnictwa i hodowli, pojawienie się radła.
142-147 Grecki geograf, astronom i matematyk z Aleksandrii Klaudiusz Ptolemeusz w swym Wstępie do geografii wymienia miejscowość Kalisia , którą niektórzy historycy identyfikują z Kaliszem.
V-VII w. Okres wielkich wędrówek ludów; pod koniec tego okresu ekspansja Słowiańszczyzny.
VI-VII w. Rozwój osadnictwa, powstanie organizacji plemiennych, upowszechnienie rolnictwa, wprowadzenie radła.
połowa IX w. Procesy centralizacji politycznej; powstanie państwa międzyplemiennego, zwanego przez historyków „państwem gnieźnieńskim”.

 

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie