Czempiń

Herb Czempiń

CZEMPIŃ

Miasto leżące nad Olszynką w powiecie kościańskim, ok. 35 km na południe od Poznania. Obecnie ośrodek usługowy regionu rolniczego. W Gorzycach, niedaleko Czempinia, urodził się Florian Marciniak (1915–1944). Pierwszy komendant Szarych Szeregów, zamordowany w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen. W 2007 r. swoje 85. urodziny obchodził miejscowy klub sportowy „Helios”. Obecnie prowadzone są dwie sekcje: piłki nożnej i tenisa stołowego.

Historia

Pierwotnie osada targowa o nazwie Piechanin, wzmiankowana jako miasto w 1399 r. Od XV w. znana również nazwa Czempino, która została utworzona od nazwiska kmiecego Czempa.  Prawa lokacyjne potwierdził starosta wałecki Stanisław Górka w 1561 r. W wieku XVIII rozwinęło się tutaj rzemiosło i włókiennictwo.
W 2 połowie XIX w. połączono linią kolejową Poznań z Kościanem oraz jej odgałęzieniem Czempiń ze Śremem, co pomogło w rozwoju przemysłu. Podczas zaborów Czempiń znalazł się w obrębie państwa pruskiego z przerwą w latach 1807–1815, kiedy był integralną częścią Księstwa Warszawskiego. Niepodległość miasto odzyskało w 1919 r. W okresie okupacji hitlerowskiej działał tutaj ruch oporu. Po II wojnie światowej (1939–1945) miasto powróciło w granice Polski.
Warto zaznaczyć, iż  w Czempiniu od lat 60. funkcjonuje jedyna w kraju stacja naukowa Polskiego Związku Łowieckiego. Placówka prowadzi badania i opracowuje nowoczesne metody wdrażania osiągnięć w dziedzinie łowiectwa.

Warto zobaczyć

Najważniejszym zabytkiem Czempinia jest barokowy pałac z 1 połowy XVIII w. oraz park z pomnikowymi drzewami.
Warto wymienić także barokowo-klasycystyczną kaplicę śś. Szymona i Judy z 1782 r.
Przy rynku znajduje się neoromański kościół św. Michała z końca XIX w., w którym odnajdujemy gotycką rzeźbę Madonny z XV w.
Przy ulicy Kolejowej głaz-pomnik poświęcony wspomnianemu wyżej Florianowi Marciniakowi.

Miasteczko można zwiedzać przy pomocy bezobsługowej gry terenowej - questu Historyczna wyprawa po Czempiniu, 

a okolice z questem W poszukiwaniu skrzypka i dudziarza.

Wiecej:
www.czempin.pl

Galeria artykułu

Komentarze (1)

Przemysław Nowaczyk

2013-01-25 07:05:35

Z Czempinia pochodził także Leonard Durczykiewicz, zasłużony fotograf wielkopolskiego ziemiaństwa, wydawca albumu "Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem" oraz setek pocztówek. Wcześnie zaczął używać automobilu, był więc prawdopodobnie pierwszym zmotoryzowanym wielkopolskim turystą. Więcej o artyście, jego fotografie i album "Dwory Polskie..." online na stronie www.facebook.com/durczykiewicz

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie