Dolsk

Herb Dolsk

DOLSK

Miasto leży w powiecie śremskim, około 12 km na południe od Śremu. To jedno z najmniejszych miast wielkopolskich położone jest między jeziorami Dolskim Wielkim i Małym. Etymologię nazwy wywodzi się z jego położenia w obniżeniu terenu — dole.

Historia

We wczesnym średniowieczu założono tutaj osadę targową, która funkcjonowała przy szlaku między Poznaniem a Wrocławiem. Od XIII do XVIII w. należała do klucza biskupów poznańskich. Prawa miejskie otrzymała w 1359 r. z nadania króla Kazimierza Wielkiego (1333–1370). Miasto lokowane było na prawie średzkim, które stanowiło odmianę prawa magdeburskiego.
Od 1793 do 1919 r. Dolsk znajdował się pod zaborem pruskim, a w latach 1807–1815 w granicach Księstwa Warszawskiego. Mieszkańcy dumni są z założenia pierwszego w Wielkopolsce kółka rolniczego (1866r.), którego zadaniem było organizowanie się chłopów i doskonalenie kultury rolnej. Wyzwolenie spod panowania pruskiego przyniosło zwycięskie Powstanie Wielkopolskie (1918–1919). Po okresie okupacji hitlerowskiej (1939–1945) miasto powróciło do Polski.
Obecnie, mimo iż jest to jedno z najsłabiej uprzemysłowionych miast w Wielkopolsce, Dolsk rozwija się jako ośrodek turystyczny i usługowy. Sprzyja temu usytuowanie na Pojezierzu Krzywińskim i okolicach wzgórz morenowych.

Warto zobaczyć:

Na środku dzisiejszego placu Wolności — Rynku, którego założenie zaplanowano podczas lokacji miasta w XIV w., stoi granitowy pomnik z płytą poświęcony poległym bohaterom za ojczyznę w okresie walk powstańczych 1918–1919 oraz okupacji hitlerowskiej 1939–1945. Na przeciwko ratusza pomnik kozy, nawiązujący do legendarnego wypasu kóz w tej okolicy.
Na zachód od rynku znajduje się późnogotycki kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła z XV w. Świątynię otacza mur z odnowioną barokową bramą. Obok dzwonnica z XVIII w.
Naprzeciwko późnobarokowa plebania z XVIII w. W jej mansardowym dachu widoczne lukarny (okna), co stanowi o wyjątkowym charakterze budynku.
Idąc ulicą Św. Ducha w kierunku północnym odnajdujemy  kościół św. Ducha z 1618 r. To jedna z najstarszych drewnianych świątyń wielkopolskich, która po ostatniej renowacji odzyskała dawny blask.

Zwiedzając Dolsk można wykorzystać edukacyjną, bezobsługową grę terenową pt. Czartoryski i Dolska historie nieznane.

Więcej:
Dłużak Zdzisława, Dolsk, Poznań 1997.
Olszewski Witold, Obrazek historyczny miasta Dolska, Poznań 2009.
www.dolsk.pl

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie