Margonin

Herb Margonin

MARGONIN

Miasto położone na Pojezierzu Chodzieskim nad Jeziorem Margonińskim. Samo jezioro jest jednym z największych w Wielkopolsce i stwarza doskonałe warunki dla istniejącego ośrodka turystycznego. Nazwę miasta wyjaśnia romantyczna legenda o krzyżackim rycerzu Margo, który zakochał się w prześlicznej Ninie, uprowadzając ją z rodzinnego grodu w nocy na niedźwiedziu. Nad jeziorem założył własną siedzibę, którą od jego imienia nazwano Margoninem. Opowieść upamiętniono przedstawieniem niewiasty jadącej na niedźwiedziu w  dzisiejszym herbie miasta.

Historia

Po wschodniej stronie jeziora margonińskiego znajdują się dwa grodziska stożkowate - zachowane świadectwo wczesnego osadnictwa na tych ziemiach. Pierwsza wzmianka pisana pochodzi z 1364 r., a wymieniona nazwa z 1388 r. Miasto lokowano jako prywatne ok. 1402 r. Ponownie lokowane w 1696 r. po zniszczeniach wojennych najazdu szwedzkiego i klęskach żywiołowych.
Wiek XVIII przyniósł znaczne ożywienie przez rozwój sukiennictwa. Po I rozbiorze Polski w 1772 r. Margonin został włączony do Prus. Na początku XX w. otwarto linię kolejową Chodzież-Szamocin-Margonin-Gołańcz. 6 stycznia 1919 r. miasto opanowali powstańcy wielkopolscy, jednakże dopiero rok później oswobodził je 6 Pułk Piechoty WP.  Po okresie okupacji upragnioną wolność ostatecznie odzyskano w styczniu 1945 r. Obecnie ośrodek turystyczny i rolniczo-usługowy.

Warto zobaczyć

Aktualnie późnobarokowy kościół św. Wojciecha, trójnawowy typu halowego, przebudowany po zniszczeniach w 2 połowie XVIII w. przez fundatorkę hrabinę Annę z Malechowskich Ciecierską. Przy kościele klasycystyczna dzwonnica z przełomu XVIII i XIX w.
Szczery zachwyt amatorów przyrody wzbudza aleja lipowa (dł. 1,5 km), która zasadzona ponad dwa wieki temu stanowi jedyne tak liczne nagromadzenie prawie trzystu lip uznanych za pomniki przyrody w Europie. Można nią przejść lub przejechać od miasta do Margońskiej Wsi. Tutaj możemy zobaczyć neogotycki pałac przebudowany z osiemnastowiecznego dworu w połowie XIX w. W 1793 r. ślubowali tutaj Józef Wybicki (1747–1822) i Kunegunda Drwęska. W wieży pałacu mieści się izba pamięci autora słów hymnu narodowego.

Więcej:
Dzieje Margonina, pod red. Krzysztofa Rzepy, Poznań 2002.
www.margonin.pl

 

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie