Miejska Górka

Miejska Górka

Miejska Górka

MIEJSKA GÓRKA

Miasto położone jest w powiecie rawickim, około 10 km na północny wschód od stolicy powiatu. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od dawnej wsi Góra, do której dodano drugi człon po nadaniu praw miejskich. Krótko piastował tutaj godność pastora Edward Gliczer (1535–1603), autor pierwszego podręcznika o wychowaniu dzieci.

Historia

W 1 poł. XIII w. wieś Górka Sobiałkowo została nadana komesowi Przedpełkowi. Wydarzenie to zapoczątkowało przyjęcie nazwiska Górka dla rodu, który w średniowiecznej i nowożytnej Wielkopolsce piastował lukratywne urzędy. Prawa miejskie magdeburskie Miejska Górka otrzymała w 1428 r. Do XVI w. mieszkała tu spora liczba protestantów obrządku luterańskiego z uwagi na możnych protektorów — Górków, sympatyzujących z innowiercami. Dopiero zmiana właścicieli doprowadziła w XVII w. do osadzenia tutaj reformatów, którzy stanowili przeciwwagę dla protestanckiego charakteru miasta. Miasto do XVIII w. stanowiło własność prywatną.
W wyniku II rozbioru Polski w 1793 r. Miejską Górkę włączono w obręb Prus. W latach 1807–1815 stanowiła część Księstwa Warszawskiego. Po upadku Napoleona ponownie została wchłonięta przez zachodniego sąsiada.
Niepodległość, jak większość miast wielkopolskich, Miejska Górka odzyskała w wyniku działań zbrojnych powstańców wielkopolskich i jak każde miasto wielkopolskie ucierpiała w latach 1939–1945 wskutek okupacji hitlerowskiej.
Obecnie miasto jest małym ośrodkiem przemysłowym z głównym zakładem, Cukrownią jako największym pracodawcą.

Warto zobaczyć:

Na północ od centrum przy ul. Sikorskiego 1 odnajdujemy gotycki kościół pw. św. Mikołaja. Po przebudowach w XVII i XVIII w. świątynia utraciła pierwotne cechy.
W południowo-zachodniej części miasta na wzniesieniu Goruszki, przy ul. Klasztornej 2 stoi kościół klasztorny franciszkanów pw. Świętego Krzyża z XVIII w. Do kościoła przylega trójskrzydłowy, poreformacki budynek klasztorny.
Obok Cukrowni znajduje się zrekonstruowany w 1976 r. wiatrak–koźlak z XVI w.

Więcej:
Bohm Tadeusz, Dzieje Miejskiej Górki, Poznań 1985.
http://miejska-gorka.pl/

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie