Od okresu powojennego po czasy współczesne

Od okresu powojennego po czasy współczesne

1949  Decyzja władz państwowych o utworzeniu w rejonie Konina i Turku zagłębia górniczo-energetycznego (kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego i elektrownie).
28 VI 1956  Wybuch w Poznaniu pierwszego robotniczego protestu przeciw systemowi totalitarnemu (Poznański Czerwiec ).
16 IV 1957  Utworzenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
1 V 1957  Otwarcie poznańskiego ośrodka telewizyjnego.
1961  W maju odbywają się pierwsze Kaliskie Spotkania Teatralne. Są one organizowane do dzisiaj.
1 VI 1975  Wprowadzenie nowego podziału administracyjnego kraju; w Wielkopolsce powstają województwa kaliskie, konińskie, leszczyńskie, pilskie i poznańskie.
5 VIII 1977  Całkowitemu zniszczeniu ulega kopalnia soli kamiennej w Wapnie, zalana przez wody podziemne.
3 VI 1979  Przybycie do Gniezna papieża Jana Pawła II – pierwsza wizyta Ojca Świętego  w Wielkopolsce (kolejne wizyty-pielgrzymki: w Poznaniu w 1983 i 1997, w Gnieźnie w 1997, w Kaliszu w 1997 oraz w Starym Licheniu w 1999).
1985  Urodzony w Środzie Wielkopolskiej (28 VI 1943) Klaus von Klitzing, niemiecki fizyk, profesor i dyrektor Instytutu Maksa Plancka w Stuttgarcie za swe osiągnięcia w dziedzinie fizyki otrzymuje Nagrodę Nobla.
28 XI 1996  Z wizytą do Wielkopolski przybywa premier Federacji Rosyjskiej Wiktor Czernomyrdin, by wraz z premierem Włodzimierzem Cimoszewiczem dokonać uroczystego otwarcia pierwszego odcinka gazociągu jamalskiego z Góry nad Odrą do Lwówka.
2 - 3 VI 1997  Uroczystości milenijne śmierci św. Wojciecha w Gnieźnie z udziałem papieża Jana Pawła II oraz prezydentów Polski, Czech, Litwy, Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Węgier.
1 I 1998  Utworzenie województwa wielkopolskiego, obejmującego zdecydowaną większość historycznej Wielkopolski.
21 II 1998  Poznań miejscem spotkania premierów państw „Trójkąta Weimarskiego” z udziałem kanclerza Niemiec oraz prezydentów Francji i Polski.
12 III 2000  Uroczystości w Gnieźnie w tysięczną rocznicę Zjazdu Gnieźnieńskiego z udziałem prezydentów Litwy, Niemiec, Polski, Słowacji, Węgier i legata papieskiego.
18 V  2003  Kanonizacja św. Urszuli Ledóchowskiej w Watykanie (beatyfikowanej przez papieża Jana Pawła II w Poznaniu 20 VI 1983).
2 IV 2003  W Gnieźnie uroczyście oddano do użytku nowy gmach Kolegium Europejskiego, działającego w strukturach poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
7 - 8 VI  2003 Mieszkańcy Wielkopolski opowiadają się za przystąpieniem kraju do Unii Europejskiej. W referendum udział wzięło 61% uprawnionych Wielkopolan (w Polsce 59%); za przystąpieniem opowiedziało się 77% głosujących obywateli w Wielkopolsce, podobnie jak i w kraju.
12 - 14 III 2004  W Gnieźnie odbywa się V Zjazd Gnieźnieński pod hasłem „Europa Ducha”. W ekumenicznym spotkaniu uczestniczą przedstawiciele ośmiu kościołów chrześcijańskich, ruchów kościelnych i wiele osobistości ze świata polityki i nauki (łącznie ok. 700 osób). Jest to największe wydarzenie religijne przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 
1 V 2004  Wielkopolska wraz z całym krajem wchodzi w skład Unii Europejskiej.

 

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie