Odolanów

Herb Odolanów

ODOLANÓW

Miasto położone w powiecie ostrowskim nad rzeką Baryczą, około 10 km na południowy zachód od Ostrowa Wielkopolskiego. W jednej z hipotez dotyczących nazwy miasta znajdujemy informację, iż organizowali je mieszkańcy Bogdaju, którzy żyli z uprawiania rozboju. Swoje łupy przechowywali w oddali..., zakładając tam Odolanów. Patronem miasta jest św. Marcin.

Historia

Podczas procesu kształtowania się państwa polskiego Odolanów był grodem strzegącym granicy między Wielkopolską a Śląskiem. Prawa miejskie otrzymał w 1400 r. z nadania króla Władysława Jagiełły (1386–1434). 
W XVI w. dzięki licznym przywilejom, inicjatywom gospodarczym, a także kopalni ałunu – minerału wykorzystywanego m.in. w farbiarstwie i przetwórstwie miasto znacznie się rozwinęło.
W XVII w. osiedlają się tutaj protestanccy uchodźcy ze Śląska, dla których lokowano nowe miasto na przedmieściu Górka.
Po II rozbiorze Polski w 1793 r. Odolanów znalazł się w granicach Prus, a w okresie napoleońskim na terytorium Księstwa Warszawskiego (1807–1815). Po Kongresie Wiedeńskim (1815) ponownie zostało wchłonięte przez pruskiego zaborcę. Mimo germanizacji w okolicach Odolanowa dominował „żywioł” polski, na co wskazuje ponad 90% żyjących tutaj mieszkańców.
W 1919 r. dzięki zwycięskiemu Powstaniu Wielkopolskiemu (1918–1919) Odolanów powrócił do macierzy.
Po okresie okupacji hitlerowskiej (1939–1945) miasto rozwija się jako ośrodek przemysłowy o ciekawych walorach przyrodniczych, które były podstawą do utworzenia Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”.

Warto zobaczyć:

Centrum stanowi rynek z neogotyckim ratuszem z końca XIX w.
Na południe od rynku stoi kościół farny pw. św. Marcina wybudowany w latach 1790-1796. Świątynia została rozbudowana w stylu neobarokowym według projektu Rogera Sławskiego przed wybuchem I wojny światowej (1914-1918). W starej części ołtarza rzeźby krzyży artysty ludowego — Pawła Brylińskiego.
Jego dziełem jest także krzyż przydrożny u zbiegu ulic Krotoszyńskiej i Raszkowskiej.
Na przedmieściu Górka położony jest kościół pw. św. Barbary z  1784 r. W krużganku rzeźba św. Barbarę wykonana także przez Pawła Brylińskiego.

Więcej:

Dymacz Eugeniusz, Monografia Odolanowa, Odolanów 2003.
www.odolanow.pl

 

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie