Opatówek

Herb Opatówek

OPATÓWEK

Miejscowość w powiecie kaliskim, około 10 km na wschód od Kalisza. Gmina Opatówek posiada charakter rolniczo-przemysłowy, ale także turystyczny ze względu na usytuowanie  tych terenów wśród Wzgórz Opatowsko-Malanowskich. Dwóch wybitnych synów opatowskich to bracia Agaton i Stefan Gillerowie. Pierwszy z nich był historykiem i członkiem Rządu Narodowego w czasach powstania styczniowego (1863), a drugi powieściopisarzem, który dzięki fascynacji Adamem Mickiewiczem zyskał miano „ostatniego romantyka”. Frapującym miejscem jest przykościelna, grobowa kaplica generała Józefa Zajączka, do którego należały miejscowe dobra.

Historia  

Od XIII w. własność arcybiskupów gnieźnieńskich; pierwsza wzmianka pisana pochodzi z 1292 r. Nadanie praw lokacyjnych Opatówek uzyskał ok. 1360 r. Od 1807 r. właścicielem dóbr opatowskich został generał Józef Zajączek (1752–1826), gdzie organizował tzw. Legię Kaliską. Znany generał polski i francuski, uczestnik Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 r. i wojny polsko-austriackiej 1809 r., późniejszy namiestnik Królestwa Polskiego (1815–1918). W 1870 r. utracił prawa miejskie, które przywrócono w 2016 r.
W 1 połowie XIX stulecia z inicjatywy saksońskiego przemysłowca Adolfa Gottlieba Fiedlera powstała tutaj fabryka sukna, w której pracowało aż 600 robotników. Zakład przemysłowy upadł w 1910 r., ale dzięki połączeniu kolejowemu z Kaliszem i Łodzią ośrodek zyskał nowe możliwości rozwoju. Odzyskanie niepodległości nastąpiło w 1918 r. Ostateczne wyzwolenie spod okupacji po II wojnie światowej (1939–1945) nastąpiło 21–22 stycznia 1945 r.
Specyfikę gospodarczą współczesnego Opatówka stanowi działalność usługowo-przemysłowa. Jedną z najbardziej znanych firm jest Colian Holding S.A. - grupa kapitałowa będąca producentem słodyczy takich marek jak: Goplana, Jutrzenka, Solidarność, Kaliszanka, napojów Hellena i innych.

Warto zobaczyć

W dawnej fabryce sukna od 1981 r. mieści się Muzeum Historii Przemysłu. Oglądać można zbiory włókiennictwa i drukarstwa oraz bogatą kolekcję zabytkowych pianin i fortepianów.
Przy ulicy Kościelnej neogotycki kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz wspomniana wyżej klasycystyczna kaplica z sarkofagiem bohatera bitwy pod Zieleńcami (18 VI 1794r.), odznaczonego orderem Virtuti Militari — generała Józefa Zajączka.
Warto zobaczyć także tzw. cukiernię oraz teren dawnego zespołu zamkowego, klasycystyczną oficynę oraz neogotycką bramę wjazdową w otoczeniu XIX-wiecznego parku krajobrazowego. Szczególną atrakcją może być najstarszy w Europie żeliwny mostek postawiony tutaj w 1824 r.

Opatówek można zwiedzać również z pomocą bezobsługowej gry terenowej z serii Wielkopolskie Questy pt. "Opatówek dawniej miasto, dziś znów miasto"
Więcej:
www.opatowek.pl
Artykuł "Tam gdzie wiedzie czerwony szlak" A. Owczarek, Kalisia Nowa 7-8-9 2008
www.biblioteka.opatowek.pl/historia/

 

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie