Pierwsza ofiara września 1939r.

Pierwsza ofiara września 1939r.

Przyjmuje się, że II wojna światowa rozpoczęła się 1 IX 1939 r. o godz. 4.45. gdy z pokładu niemieckiego pancernika „Schleswig-Holstein” padły pierwsze salwy w kierunku polskiej placówki na Westerplatte. Tymczasem strzały na ziemi wielkopolskiej padły kilka godzin wcześniej – już o godz. 1.20. Wiedzę o tych wydarzeniach zawdzięczamy historykowi dr. Zenonowi Szymankiewiczowi (1930-2001), zajmującemu się okresem II wojny światowej.

W 1939 r. narastało napięcie w całym pasie przy granicy z Niemcami. Władze polskie, licząc się z agresją, wzmacniały Straż Graniczną oddziałami złożonymi z mobilizowanych rezerwistów Wojska Polskiego. Tak też było w powiecie chodzieskim, gdzie dla wzmocnienia placówki granicznej w Jeziorkach (12 km na wschód od Piły) skierowany został 38-letni kapral rezerwy Piotr Konieczka (1901-39), chłop z pobliskiej wsi Brodna. I tak nadeszła pamiętna noc z 31 VIII na 1 IX 1939 r.

O godz. 1.20 z terenu III Rzeszy padł strzał artyleryjski, który był hasłem dla niemieckiej grupy dywersyjnej wyposażonej w broń maszynową do zaatakowania placówki granicznej i celnej w Jeziorkach. Walka w zabudowaniach trwała 20 minut, w jej wyniku zmuszono polską załogę do wycofania się. Na stanowisku pozostał kapral Konieczka z ręcznym karabinem maszynowym. W czasie wymiany ognia został ranny, a kiedy do budynku wpadli Niemcy, dobili go kolbami.

Piotr Konieczka był pierwszą ofiarą pamiętnego dnia 1 IX 1939 r. Pochowany został przez żołnierzy niemieckich na cmentarzu parafialnym w pobliskim Śmiłowie. Obok spoczywa inna ofiara tej nocy – Szczepan Ławniczak, który wracając znad granicy w Zelgniewie został zabity siekierą przez miejscowych Niemców. Mogiła Konieczki przez lata była zaniedbana i dopiero w 1983 r. umieszczono na niej drewnianą tablicę z nazwiskiem i opisem okoliczności, w jakich zginął. Po 50 latach, 3 IX 1989 r., odprawiono mszę polową, po której w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego i przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego odsłonięto pomniki na mogiłach Piotra Konieczki i Szczepana Ławniczaka – pierwszych ofiar II wojny światowej w Wielkopolsce.
 

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie