Słupca

Herb Słupca

Słupca

Miasto powiatowe nad rzeką Meszną na Równinie Wrzesińskiej. Położone na zachód od Konina i 70 km na wschód od Poznania. Jej korzystne usytuowanie w centrum Polski sprawia, iż miasto ma dobre możliwości rozwoju.

Historia

Ślady osadnictwa na terenie miasta pochodzą z okresu kultury łużyckiej (450-700 p.n.e.). Pierwsza historyczna wzmianka o Słupcy sięga roku 1282. Lokacja miasta na prawie magdeburskim miała miejsce w 1290 r., po czym powtórzono ją  w 1296 r., tym razem na prawie średzkim. W tym okresie miasto było własnością biskupów poznańskich. Rozwój Słupcy zahamował najazd Krzyżaków w 1331 r., po którym w 2 połowie XIV w. otoczono ją  murami miejskimi. Przez kolejne dwa stulecia Słupca należała do większych miast Wielkopolski.
Upadek gospodarczy nastąpił w XVII w. po najeździe szwedzkim (1655-1660). Z tego okresu pochodzi wstrząsająca historia inflanckiego szlachcica Jana Patkula. W jednym z domów w Słupcy miał nocować król szwedzki Karol XII, trzymając przeciągnięty przez dziurę w ścianie łańcuch, którym był spętany wspomniany Patkul.
Po II rozbiorze Polski w 1793 r. Słupca znalazła się w zaborze pruskim. Rok później w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej utworzono tutaj punkt zborny powstańców z terenu Wielkopolski, gdzie przybył również Jan Henryk Dąbrowski. W ramach postanowień Kongresu Wiedeńskiego (1815) miasto znalazło się pod zaborem rosyjskim. Dogodne położenie przy trakcie warszawsko-berlińskim, w pobliżu granicy prusko-rosyjskiej sprzyjało rozwojowi handlu i przemytu.
W 1867 r. Słupca została stolicą powiatu, którą to funkcję z krótkimi przerwami pełni do dzisiaj. Wśród znaczniejszych postaci słupeckiej ziemi wyróżnia się Marcin ze Słupcy – profesor Akademii Krakowskiej, czy Apolinary Szeluto (1884-1966), kompozytor i pianista okresu Młodej Polski, twórca m.in. opery „Pan Tadeusz”.
 
Warto zobaczyć

W mieście zachował się średniowieczny układ ulic (najlepiej widoczny na planie miasta). Przy ul. Okopowej widać resztki średniowiecznych murów miejskich, których długość początkowo wynosiła ok. 1100 m. Na uwagę zasługuje kościół farny pw. św. Wawrzyńca. To właśnie w tej świątyni odkryto najstarszy w Polsce mechanizm zegarowy, którego miniaturkę można zobaczyć w Muzeum Regionalnym.
W południowej części miasta znajduje się XVII-wieczny drewniany kościół św. Leonarda i Wniebowzięcia NMP. Po odnowieniu w latach 90-tych XX w. pięknie się prezentuje barokowe wyposażenie wnętrza.
W Słupcy zachował się również XIX-wieczny budynek dawnego zajazdu pocztowego.
Miłośnicy wędkowania znajdą dla siebie atrakcje nad Jeziorem Słupeckim  – jednym z większych zbiorników zaporowych w Wielkopolsce.
Nieopodal Słupcy przy drodze do Strzałkowa znajduje się cmentarz jeńców wojennych  z czasu I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej.

Więcej:
Dzieje Słupcy, pod red. Bolesława Szczepańskiego, Poznań 1996.
Gieryń Narcyz, Dzieje Słupcy: (materiały wybrane), Słupca 1988.
www.slupca.pl
 

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie