Turek

Herb Turek

TUREK

Miasto powiatowe położone nad rzeką Kiełbaską na Wysoczyźnie Tureckiej, około 30 km na południowy wschód od Konina. W kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa można podziwiać dzieła samego Józefa Mehoffera (1869–1946) – jednego z czołowych  przedstawicieli Młodej Polski, który projektował tutaj witraże i polichromię w latach 1933–1939.

Historia

Pierwsza wzmianka o Turku pojawiła się w bulli papieskiej w 1136 r. Dokument ten przekazywał własność tych ziem biskupom gnieźnieńskim. Prawa miejskie — średzkie (odmiana prawa magdeburskiego) zostały nadane w 1341 r. W tym okresie miasto bogaciło się, leżąc na szlakach między Kaliszem i Kołem oraz Piotrkowem i Koninem. Dzięki swojemu dogodnemu usytuowaniu kwitł tutaj handel, a mieszkańcy zajmowali się rzemiosłem. Jednakże surowy katolicyzm odcisnął piętno na obyczajowości mieszkańców procesami o czary.
W wyniku upadku Rzeczypospolitej i II rozbioru w 1793 r. Turek został wchłonięty przez Prusy. Był to również kres własności biskupiej. W związku z tym dopiero w XIX w. napłynęli tutaj tkacze z Czech i Saksonii. Na krótko Turek wszedł w skład Księstwa Warszawskiego (1807–1815). Po upadku Napoleona i ustanowienia nowego ładu w Europie miasto zostało przydzielone Królestwu Polskiemu (1815–1918). Już w listopadzie 1918 r. uciekli stąd Niemcy, a rok później mieszkańcy Turku mogli głosować w wolnych wyborach. Po okresie okupacji hitlerowskiej (1939–1945) miasto bez walki zostało zajęte przez żołnierzy Armii Czerwonej.
Obecnie Turek jest bardzo ważnym ośrodkiem przemysłowym i usługowym Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. Od 1964 r. działa tutaj Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów”.

Warto zobaczyć

Przy placu Wojska Polskiego ratusz z 1872 r., w którym mieści się Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera. z oryginalnymi pracami artysty.
Na południowy wschód od rynku kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa z lat 1904–1913. Wewnątrz, oprócz wspomnianego wyżej wkładu Józefa Mehoffera, witraże Ukrzyżowanie i Zdjęcie z Krzyża Stanisława Powalisza (1958–1965).
Przy ulicy 3 Maja późnoklasycystyczny kościół ewangelicki zbudowany na planie krzyża greckiego z lat 1849–1851.
W 2009 r. w Turku odsłonięto „ławeczkę Mehoffera”.

W ciekawy sposób można zwiedzić miasto rozwiązując zadania i zagadki zawarte w grze terenowej z serii Wielkopolskie Questy - Tour de Turek.

Więcej:
www.miastoturek.pl

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie