Ważniejsze rocznice w październiku

Ważniejsze rocznice w październiku

2 X 1833 Urodził się Edmund Callier, oficer, historyk i publicysta wielkopolski (zm. 14 XII 1893)
2 X 1887 Zmarł Władysław Bentkowski, wielkopolski działacz społeczny, polityczny oraz publicysta (ur. 24 IX 1817)
3 X 1914 Urodził się Jan Nowak-Jeziorański (Jeziorański Zdzisław Antoni), kurier i emisariusz podczas II wojny światowej, polityk, działacz społeczny, dziennikarz (zm. 21 I 2005)
3 X 1939 Uruchomienie obozu przejściowego w Forcie VII w Poznaniu, jednego z najokrutniejszych obozów hitlerowskich
6 X 1873 Zmarł Paweł Edmund Strzelecki, podróżnik, geograf, geolog, odkrywca, badacz Australii (ur. 20 VII 1797)
6 X 1889 Urodziła się Maria Dąbrowska, prozaik, eseistka, tłumaczka, związana z Kaliszem (zm. 19 V 1965)
11 X 1804 Urodził się Seweryn Mielżyński, działacz społeczny i polityczny, malarz, kolekcjoner związany z Wielkopolską (zm. 17 XII 1872)
11 X 1815 Urodził się Maksymilian Jackowski, działacz społeczny i gospodarczy, zasłużony dla rolnictwa wielkopolskiego (zm. 14 I 1905)
11 X 1880 Założenie w Poznaniu Towarzystwa Czytelni Ludowych
13 X 1968 Zmarł Kazimierz Tymieniecki, historyk, profesor UP i UAM (ur. 19 XII 1887)
14 X 1257 Urodził się Przemysł II, król Polski (zm.  8 II 1296)
14 X 1955 Zmarł Zygmunt Wojciechowski, historyk, prawnik, pierwszy dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu (ur. 27 IV 1900)
16 X 1945 Utworzenie Chóru Chłopięco-Męskiego Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza
16 X 2006 Zmarł Marian Koszewski, regionalista i historyk, związany z Kościanem, autor wielu publikacji, założyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej (ur. 20 IX 1923)
17 X 1847 Urodził się Władysław Bełza, poeta, publicysta (zm. 29 I 1913)

autor słynnego wiersza "Katechizm polskiego dziecka" z 1900 r.

22 X 1948 Zmarł August Hlond, prymas Polski, kardynał, arcybiskup gnieźnieński i poznański (ur.  5 VII 1881)
23 X 1912 Urodził się Aleksander Rogalski, pisarz, tłumacz, eseista, historyk literatury, publicysta, krytyk z  poznańskiego środowiska literackiego (zm.  7 V 1996)
24 X 1885 Urodził się Marcin Chwiałkowski, wielkopolski działacz ruchu robotniczego (zm. 17 IV 1938)
25 X 1902 Urodził się Edward Góra, pisarz związany z Wielkopolską (zm. 19 II 1987)

członek pozn. Oddziału ZLP

 

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie