Ważniejsze rocznice w styczniu

Ważniejsze rocznice w styczniu

2 I 1939 Zmarł Roman Dmowski, polityk, działacz niepodległościowy i publicysta (ur.  9 VIII 1864)
3 I 1906 Urodził się Roman Brandstaetter, poeta, prozaik, eseista, autor sztuk scenicznych, tłumacz (zm. 28 IX 1987)
6 I 1813 Urodził się Hipolit Cegielski, wielkopolski przemysłowiec i działacz społeczno-kulturalny, polityk, nauczyciel, językoznawca (zm. 30 XI 1868)
 8 I 1943 Zmarł Franciszek Witaszek, lekarz, działacz ruchu oporu związany z Wielkopolską (ur.  8 IX 1908)
 8 I 1947 Zmarł Tadeusz Kutrzeba, generał, dowódca w bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 r. ( z udziałem armii "Poznań" i "Pomorze") (ur. 15 IV 1885)
8 I 1948 Utworzenie Wydawnictwa "Pallottinum" w Poznaniu
10 I 1963 Zmarł Tadeusz Szeligowski, polski kompozytor i pedagog, autor oper, baletów, utworów kameralnych i pieśni, związany z Wielkopolską (ur. 13 IX 1896)
14 I 1905 Zmarł Maksymilian Jackowski, działacz społeczny i gospodarczy, zasłużony dla rolnictwa wielkopolskiego (ur. 11 X 1815)
15 I 1882 Urodził się Florian Znaniecki, socjolog, profesor Uniwersytetu Poznańskiego (zm. 23 III 1958)

zmarł 2 marca ( wg encyklopedii "Britannica")

 15 I 1887 Urodził się Stanisław Górski, malarz gór, uczeń Pankiewicza, ur. w Kościanie. (zm. 16 III 1955)

malarz aukcyjny

16 I 1899 Urodził się Stanisław Czernik, poeta, prozaik, eseista związany z Wielkopolską (zm.  3 XII 1969)
17 I 1814 Urodził się Ludwik Mierosławski, dowódca powstań, działacz polityczny, pisarz, historyk wojskowości, wódz naczelny oddziałów powstańczych w Wielkopolsce w 1848 roku (zm. 22 XI 1878)
17 I 1898 Zmarł Jan Marceli Motty, filolog, nauczyciel, felietonista, działacz społeczny związany z Poznaniem (ur.   5 III 1818)
18 I 1946 Zmarł Feliks Nowowiejski, kompozytor, dyrygent i pedagog (ur.  7 II 1877)

związany z Poznaniem
18 I 1983 Zmarł Stanisław Hebanowski, tłumacz, aktor, reżyser, związany z teatrami w Poznaniu, Gdańsku i        Szczecinie (ur. 25 I 1912).

Urodzony w Brzóstkowie k. Żerkowa

19 I 1985 Zmarł Leonard Turkowski, Pisarz związany swoją twórczością z Wielkopolską i Poznaniem (ur. 23 IX 1914)
20 I 1826 Zmarł Stanisław Staszic, pisarz polityczny, geolog, filozof, tłumacz książek (ur.  6 XI 1755)

data urodzin została przyjęta od daty chrztu

20 I 1845 Zmarł Edward Raczyński, mecenas sztuki i nauki, założyciel biblioteki w Poznaniu (ur.  2 IV 1786)
20 I 1991 W Poznaniu restytuowano Związek Miast Polskich
 21 I 1832 Urodził się Augustyn Szamarzewski, ksiądz, wielkopolski działacz gospodarczy (zm.  8 V 1891)
21 I 1996 Zmarł Roman Cieślewicz, artysta grafik, czołowy przedstawiciel polskiej szkoły plakatu (ur. 13 I 1930)
 21 I 2005 Zmarł Jan Nowak-Jeziorański ( Zdzisław Antoni Jeziorański), kurier i emisariusz podczas II wojny światowej, polityk, działacz społeczny, dziennikarz (ur.  3 X 1914)
24 I 1930 Urodził się Aleksander Wojciechowski, poeta poznański (zm. 30 III 1984)
24 I 1934 Urodził się Stanisław Grochowiak, poeta, dramaturg i prozaik (zm.  2 IX 1976)
24 I 2007 Zmarła Krystyna Feldman, aktorka teatralna i filmowa, związana z Poznaniem i Teatrem Nowym w Poznaniu, mistrzyni drugiego planu (ur.  1 III 1920)
25 I 1912 Urodził się Stanisław Hebanowski, tłumacz, aktor, reżyser, związany z teatrami w Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie (zm. 18 I 1983).

Urodzony w Brzóstkowie k. Żerkowa.

30 I 1849 Urodził się Piotr Wawrzyniak, ksiądz, działacz gospodarczy i społeczny w zaborze pruskim (zm.  9 XI 1910)
31 I 1877 Urodził się Stefan Tytus Dąbrowski, wybitny lekarz, biochemik, prof., rektor Uniwersytetu Poznańskiego (1945-46), poseł na sejm II RP, patron szpitala w Puszczykowie (zm. 23 III 1947)

 

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie