Wieleń

Herb Wieleń

WIELEŃ

Miasto położone nad Notecią w północno-zachodniej części województwa wielkopolskiego. We wczesnym średniowieczu ważny gród graniczny między Wielkopolską a Pomorzem. Urodził się tutaj profesor Aron Freimann (1871–1948), który pracując we Frankfurckiej Bibliotece Miejskiej zgromadził w niej największy zbiór Judaiców i Hebraiców w ówczesnej Europie. Obecnie niewielki  ośrodek  przemysłu drzewnego i materiałów budowlanych.

Historia

Średniowieczna warownia wymieniana przy okazji zdobycia jej przez księcia Bolesława Krzywoustego w 1108 r. Jako miasto Wieleń wymieniany był w połowie wieku XV, a od 1515 r. znalazł się w prywatnych rękach prominentnego rodu Górków. W 2 połowie XVII w. nastąpił znaczny rozwój miasta dzięki przybywającym tutaj sukiennikom.
W wyniku I rozbioru Polski w 1772 r. leżący nad Notecią Wieleń został wchłonięty do Prus. Po okresie Księstwa Warszawskiego (1807–1815) ponownie przeszedł pod pruskie panowanie pod nazwą Filehne. Po przetasowaniach I wojny światowej (1914–1918) i Powstania Wielkopolskiego (1918–1919) granica przebiegała Notecią przez co miasto zostało przecięte i po połowie przydzielone obu walczącym stronom.
Koniec okupacji hitlerowskiej to powrót Wielenia do Polski, jednakże dopiero pod koniec lat 70. poniemiecki Wieleń Północny należący do powiatu trzcianeckiego został połączony w jeden organizm z częścią należącą do powiatu czarnkowskiego.
Największa obszarowo gmina w Wielkopolsce zachęca do odwiedzania bliskością Drawieńskiego Parku Narodowego od północy i Puszczy Noteckiej od południa.  

Warto zobaczyć

Charakterystyczną dla Wielenia jest zlokalizowana prostopadle do płynącej rzeki główna ulica, wzdłuż której można zobaczyć domy z XVIII i początku XIX w.
Przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 3 stoi ratusz z 1907 r.
Nieopodal rynku  kościół pw. św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP z 1 połowy XVII w.
Na prawym brzegu rzeki odnajdujemy barokowy pałac wybudowany w połowie wieku XVIII. Spalony w 1945 r. został odbudowany w latach 80. W otoczeniu ponad 7-hektarowy park z XVIII w. Przed pałacem dom bramny i wozownia z 2 połowy wieku XIX.
Ciekawostką może być 13-metrowa wieża Bismarcka wybudowana na dzisiejszym Wzgórzu 3 Maja, zwana przez mieszkańców miasta basztą. 

Więcej:
www.wielen.pl
 

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie