Wielkopolska piastowska

Wielkopolska piastowska

ok. połowy X w. Powstają pierwsze tzw. piastowskie grody w Wielkopolsce : Grzybowo k. Wrześni (ok. 920-930), Poznań (ok. 930-940), Gniezno (ok. 940) i Giecz (połowa X w.).
 965 Książę Mieszko I poślubia księżniczkę czeską Dobrawę z rodu Przemyślidów.
 966 Mieszko I przyjmuje chrzest; początek chrystianizacji.
 968 Utworzenie w Poznaniu pierwszego biskupstwa (biskup Jordan); budowa katedry poznańskiej.
 ok. 990 Mieszko I w akcie zwanym Dagome iudex  oddaje ziemie swego państwa pod protekcję Stolicy Apostolskiej.
 992 Śmierć Mieszka I i pogrzeb w katedrze poznańskiej.
 997 Do Gniezna przybywa biskup Wojciech
23 IV 997 Śmierć Wojciecha w czasie wyprawy misyjnej do Prusów.
 999 Złożenie szczątków św. Wojciecha w Gnieźnie; kanonizacja św. Wojciecha w Rzymie.
9-10 III 1000 Zjazd Gnieźnieński , wizyta cesarza niemieckiego Ottona III.

Arcybiskupstwo w Gnieźnie (arcybiskupem Radzim-Gaudenty), formalnie utworzone w 999 przez papieża Sylwestra II.

18 IV 1025 Koronacja w katedrze gnieźnieńskiej  pierwszego polskiego władcy Bolesława Chrobrego.
25 XII 1025 Koronacja Mieszka II  w katedrze gnieźnieńskiej.
1038 Najazd księcia czeskiego Brzetysława I; zniszczenie m.in. grodów w Gnieźnie, Poznaniu i Gieczu.
1050-70 Fundacja opactw benedyktyńskich  w Mogilnie i Lubiniu (powiat kościański).
25 XII 1076 Koronacja Bolesława Śmiałego  w katedrze gnieźnieńskiej.
1136 Bulla Innocentego II dla arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, potwierdzająca stan posiadania i zasięg archidiecezji gnieźnieńskiej.
28 X 1138 Śmierć Bolesława Krzywoustego i podział kraju na dzielnice pomiędzy synów według jego testamentu; Wielkopolskę obejmuje Mieszko III Stary.
1153 Fundacja cysterskiego opactwa w Łeknie (powiat wągrowiecki).

Wyprawa cesarza niemieckiego Fryderyka I Barbarossy na Polskę; zawarcie pokoju przez Bolesława Kędzierzawego w Krzyszkowie k. Rokietnicy (powiat poznański).

24 XI 1227 Zjazd książąt piastowskich  w Gąsawie k. Żnina zakończony zabójstwem Leszka Białego.
1238 Lokacja Gniezna, pierwszego miasta w Wielkopolsce; później prawa miejskie otrzymują: Powidz (1243), Międzyrzecz (przed 1248), Kostrzyn (1251), Poznań  i Śrem (1253).
1253 Zjazd wielkopolskich książąt piastowskich w Gieczu (powiat średzki) i podział Wielkopolski między synów Władysława Odonica; Przemysł I zachowuje ziemię poznańską, a jego brat Bolesław Pobożny ziemię gnieźnieńską i kaliską. Taki podział, usankcjonowany w XIV w. utworzeniem województw poznańskiego i kaliskiego, przetrwał do XVIII w.
1273 Książę Przemysł II żeni się z Ludgardą, księżniczką meklemburską, córką Henryka I Pielgrzyma. Dziesięć lat później Ludgarda umiera w niewyjaśnionych okolicznościach; zostaje pochowana w Gnieźnie. Niektóre źródła twierdzą, że Przemysł II kazał zamordować swoją żonę z powodu braku potomstwa.
13 IV 1279 Po śmierci stryja – księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego – władzę w Wielkopolsce obejmuje Przemysł II.
15 II 1282 Zjazd w Kępnie  Przemysła II i księcia gdańskiego Mściwoja II i zawarcie tzw. układu na przeżycie, będącego świadectwem rysującego się zjednoczenia ziem polskich.
1293 Władysław Łokietek, książę łęczycki, kujawski i sieradzki, poślubia księżniczkę kaliską Jadwigę, córkę księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego i węgierskiej księżniczki Jolenty. Jadwiga koronowana została 20 I 1320 w Krakowie na królową Polski.
26 VI 1295 Przemysł II koronuje się  w katedrze gnieźnieńskiej na króla Polski jako pierwszy władca po okresie rozbicia dzielnicowego.
8 II 1296 Zabójstwo króla Przemysła II  przez Brandenburczyków k. Rogoźna.
10 III 1296 Porozumienie w Krzywiniu; władzę na Pomorzu Gdańskim i w Wielkopolsce przejmuje Władysław Łokietek, południowo-zachodnią Wielkopolskę i ziemie nadnoteckie aż po Drezdenko obejmuje Henryk Głogowski.
1300 Bunt możnowładztwa wielkopolskiego i wygnanie Władysława Łokietka.

Wacław II Czeski zajmuje Wielkopolskę i koronuje się  w katedrze gnieźnieńskiej na króla Polski.

1302 Biskup poznański Andrzej Zaremba wydaje zezwolenie na założenie w Poznaniu szkoły  przy kolegiacie pw. św. Marii Magdaleny, a w roku następnym powstaje przy niej szkoła św. Marii Magdaleny (później Gimnazjum, a obecnie Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny).

Władze Kalisza dla bezpieczeństwa na drogach tworzą konfederację z Poznaniem, Gnieznem i Pyzdrami w celu zwalczania rabusiów.

26 V 1303 Ryksa-Elżbieta, córka polskiego króla Przemysła II, poślubia w katedrze św. Wita w Pradze króla Polski i Czech Wacława II. Odbywa się także jej koronacja na królową Polski i Czech.
1314 Przejęcie przez Władysława Łokietka władzy nad Poznaniem i Wielkopolską (20 I 1320 Łokietek koronuje się w katedrze wawelskiej w Krakowie, która od tego czasu staje się miejscem koronacji przyszłych władców Polski).
1325 Wschowa otrzymuje prawo bicia monet; mennica działa do 1728.
133l Dwa najazdy Krzyżaków na Wielkopolskę (lipiec i wrzesień) – potyczki pod Pyzdrami i Zaniemyślem  (koniec lipca).
5-11 X 133l Oblężenie miasta przez wojska Jana Luksemburskiego.
29 IX 1341 Na zamku poznańskim Kazimierz Wielki poślubia Adelajdę, córkę Henryka II Żelaznego, landgrafa Hesji.
1343 Na tajne polecenie Kazimierza Wielkiego aresztowano przejeżdżającego przez Kalisz księcia Karola Luksemburskiego, margrabiego morawskiego, późniejszego cesarza niemieckiego i króla czeskiego Karola IV. Księciu udało się zbiec.

Przyłączenie przez Kazimierza Wielkiego ziemi wschowskiej do Wielkopolski.

Ślub na zamku poznańskim Elżbiety – córki Kazimierza Wielkiego – z księciem szczecińskim Bogusławem V.

Zawarcie na zamku poznańskim sojuszu przeciw Krzyżakom między Kazimierzem Wielkim a książętami pomorskimi – Bogusławem V, Barnimem IV i Warcisławem V.

8 VII 1343 Pokój „wieczysty” zawarty w Kaliszu z Krzyżakami, na mocy którego Zakon zwrócił Polsce Kujawy i ziemię dobrzyńską.
2 IX 1352 Konfederacja szlachty wielkopolskiej pod wodzą Maćka Borkowica przeciw centralistycznej władzy królewskiej.
po 1357 Kodyfikacja prawa sądowego dla Wielkopolski (i później dla Małopolski).
1358 Kazimierz Wielki skazuje w Kaliszu na śmierć głodową Maćka Borkowica, wojewodę poznańskiego i pana na Koźminie, za warcholstwo i rozboje. Maćko umiera w lochu zamku w Olsztynie k. Częstochowy.
1365 W farze we Wschowie odbywa się ślub Kazimierza Wielkiego z księżniczką Jadwigą, córką Henryka V Żelaznego, księcia głogowsko-żagańskiego.
1376 W Kaliszu w wieku 100 lat umiera abp Jarosław Bogoria Skotnicki, który zainicjował i przez 32 lata budował gotycką katedrę w Gnieźnie. W Kaliszu wzniósł m.in. kolegiatę i dwór arcybiskupi.
1378 Świętobór, książę szczeciński, przez dłuższy czas oblega bezskutecznie miasto Człopa.
1382-85 Krwawa wojna domowa  możnych rodów wielkopolskich – Grzymalitów (zwolenników Zygmunta Luksemburskiego) z Nałęczami (m.in. stronnikami córek Ludwika Węgierskiego).

 

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie