Włoszakowice

Włoszakowice

Herb Włoszakowice

WŁOSZAKOWICE

Wieś gminna położona 17 km na południowy zachód od Leszna, na południowo wschodnim krańcu Przemęckiego Parku Krajobrazowego w sąsiedztwie dużego kompleksu leśnego. Corocznie odbywa się tutaj Turniej Recytatorski Prozy Staropolskiej im. Andrzeja Krzyckiego oraz Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego (1785–1857) — wybitnego kompozytora, dyrygenta i publicysty; urodzonego tutaj autora m.in. pieśni „Warszawianka” i opery „Krakowiacy i górale”. We Włoszakowicach żył i tworzył Leon Dudek (1917–1997) — znany rzeźbiarz ludowy.

Historia

Włoszakowice to dawna posiadłość szlachecka, wzmiankowana w źródłach od 1401 r., gdy była własnością Borków Gryżyńskich, którzy zbudowali tu zamek wymieniony w 1462 r. W 2 połowie XV w. przeszła w ręce Opalińskich i była w ich posiadaniu do 1696 r. Tu w grudniu 1655 r. zmarł Krzysztof Opaliński, wojewoda poznański, który w lipcu 1655 r. poddał Wielkopolskę Szwedom.
Po Opalińskich Włoszakowice były własnością Stanisława Leszczyńskiego, późniejszego króla Polski, a w 1738 r. przeszły w posiadanie Aleksandra Józefa Sułkowskiego i pozostały własnością tej rodziny do 1782 r. Syn Aleksandra, Franciszek, dla swej młodszej o kilkanaście lat żony, warszawskiej aktorki, kazał zbudować w pałacu teatr. W okresie międzywojennym Włoszakowice były miejscowością przygraniczną i silnym ośrodkiem polskości.

Warto zobaczyć

W północno-wschodniej części Włoszakowic znajduje się późnobarokowy pałac myśliwski. Zbudowany został w latach 1749–1752 dla księcia Aleksandra Józefa Sułkowskiego. Istnieje przypuszczenie, że Sułkowski będąc masonem wybudował pałac na wzór trójkątnej kielni — symbolu wolnomularstwa. W przyziemiu pałacu znajduje się tzw. skalna grota — dawna sala zebrań loży masońskiej. Obecnie pałac jest siedzibą urzędu gminy, a także Gminnego Ośrodka Kultury.
Przed budynkiem pałacowym dwie przebudowane oficyny z XVIII w. W jednej z nich znajduje się sala widowiskowa GOK, pod którą mieści się Muzeum Karola Kurpińskiego. W dawnych przypałacowych pomieszczeniach gospodarczych znajduje się Izba Regionalna.
W sąsiedztwie pałacu park z XVIII w. (pow. 15,65 ha) o założeniu regularnym, ze starymi drzewami, m.in. potężnym platanem o obwodzie 800 cm — jednym z najgrubszych w Polsce. W wydzielonej części parku zasadzono w 2006 r. dąb dla upamiętnienia pontyfikatu papieża Jana Pawła II, przy którym położono głaz z tablicą pamiątkową. Naprzeciwko znajduje się kompleks rekreacyjny z mini ogrodem zoologicznym.
W centrum Włoszakowic wczesnobarokowy kościół pw. Świętej Trójcy z lat 1640-1643 (proj. zapewne Krzysztof Bonadura Starszy), w którym znajdują się najstarsze w Wielkopolsce organy.
Na cmentarzu przy kościele zbiorowe mogiły Polaków rozstrzelanych na rynku we Włoszakowicach w 1939 r. i poległych w Powstaniu Wielkopolskim oraz grób Leona Dudka.

Więcej:
www.wloszakowice.pl

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie