Złotów

Herb Złotów

ZŁOTÓW

Miasto powiatowe położone na Pojezierzu Krajeńskim nad rzeką Głomią, około 34 km na północny wschód od Piły. Złotów leży w pobliżu pięciu jezior polodowcowych, największe z nich to Złotowskie i Zaleskie. Ziemia złotowska określana jest mianem pogranicza wielkopolsko-pomorskiego.

Historia

Dzieje Złotowa są dużo starsze, ale jako datę powstania wymienia się zapis w Kronice Janka z Czarnkowa mówiący o tym, iż król Kazimierz Wielki (1310–1370) zapisał miasto Wielatów w spadku swojemu wnukowi Kaźkowi słupskiemu w roku 1370. Od połowy XVI w. znana jest obecna nazwa Złotow.
W 1657 r. ośrodek miejski został zniszczony na skutek postawy właściciela Andrzeja Karola Grudzińskiego, który po początkowym przejściu na stronę Szwedów zmienił zdanie i rozpoczął walkę z protestanckim najeźdzcą. W odwecie Szwedzi puścili miasto z dymem. Pod koniec XVII w. Złotów chylił się ku upadkowi nękany pożarami, epidemiami, przemarszami wojsk i uciążliwymi kontrybucjami.
Od I rozbioru Polski w 1772 r. miasto zostało wchłonięte przez Prusy. Pozostało w granicach Niemiec również po zakończeniu I wojny światowej (1914–1918). W XIX i XX w. działały tutaj liczne organizacje kulturalne, religijne i gospodarcze mające na celu promowanie i utrzymanie polskości tych ziem. Po ciężkich walkach Złotów został wyzwolony 30 stycznia 1945 r. przez żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego z 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego.
Obecnie jest to ośrodek usługowy i przemysłowy.


Warto zobaczyć

Pośrodku placu Kościuszki znajduje się klasycystyczny kościół poewangelicki pw. św. Stanisława Kostki z lat 1829–1830 projektu Karla Friedricha Schinkla.
Na północ od placu odnajdujemy wczesnobarokowy kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP wybudowany w latach 1661–1664 z fundacji wspomnianego wyżej Andrzeja Karola Grudzińskiego. Kościół ten wzniesiono w miejscu drewnianej budowli zniszczonej przez Szwedów.
W XVIII-wiecznym domu szachulcowym przy ul. Wojska Polskiego 2a mieści się Muzeum Ziemi Złotowskiej.
Na placu 31 Stycznia przed ratuszem stoi pomnik jelenia, który jest symbolem w heraldyce miasta.
W Złotowie znajduje się jedyny w Polsce pomnik Piasta Kołodzieja, odsłonięty w 1957 r. z inicjatywy ówczesnego burmistrza miasta Jana Kocika.
Złotów wraz z okolicami posiada walory przyrodnicze sprzyjające turystyce oraz dobrze rozbudowane zaplecze hotelarsko-gastronomiczne.

Więcej:
Śmigielski Antoni, Złotów, Poznań 1995.
https://www.zlotow.pl/

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie