Grupy regionalne zachodniej Wielkopolski

Grupy regionalne zachodniej Wielkopolski

GRUPY REGIONALNE ZACHODNIEJ WIELKOPOLSKI

Chwalimiacy, Podmoklanie, Dąbrowiaki – nazwy te dotyczą mieszkańców wsi pogranicza polsko-niemieckiego, które w okresie międzywojennym zostały odcięte od Polski.

Chwalimiacy to nazwa historyczna ewangelickich osadników śląskich zamieszkujących dawniej okolice Chwalimia k. Kargowej. Używali oni języka polskiego z naleciałościami gwary śląskiej oraz zachowywali przywiązanie do wielu tradycyjnych, polskich obyczajów. W wyniku tego ulegali prześladowaniom ze strony ludności i władz niemieckich.

Pozostałe nazwy grup powstały jako samookreślenia mieszkańców (Babimost – Babimojszczanie, Podmokle Wielkie i Małe – Podmoklanie, Dąbrówka Wielkopolska – Dąbrowiaki). Ludność tych miejscowości manifestowała swoje polskie pochodzenie, kultywując z wyjątkowym pietyzmem wszelkie elementy rodzimej kultury pomagającej zachować tożsamość narodową. Również obecnie ludność ta pielęgnuje tradycje dawnej kultury ludowej, zachowując charakterystyczny, niezwykle malowniczy strój (np. w Dąbrówce Wielkopolskiej) oraz odrębny folklor muzyczny i obyczaje.
 

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie