Krajniacy

Krajniacy

KRAJNIACY

Nazwą tą określano polską ludność pogranicza zwanego Krajną, leżącą pomiędzy Wielkopolską, Kaszubami i Borami Tucholskimi (okolice Sępolna Krajeńskiego, Złotowa, Piły i Wyrzyska).

Znaczna część Krajny administracyjnie należała w latach 1772-1945 do Niemiec. Południowe tereny noszą ślady kulturowych wpływów Wielkopolski, natomiast północne tereny poddane zostały ekspansji wzorców kaszubskich. Wpływy te szczególnie widoczne są w wioskach tzw. Panków kaszubskich w okolicach miasta Okonek. Zachowane zostały tu ślady tradycyjnej kultury ludowej i odrębny dialekt.

Więcej:
https://krajniacy.pl/

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie