Mazurzy Wieleńscy

Mazurzy Wieleńscy

MAZURZY WIELEŃSCY

Taką nazwę przypisują sobie mieszkańcy kilkunastu wsi położonych w północnej części Puszczy Noteckiej, w okolicach Wielenia i Krzyża.

Według tradycji i pewnego powtarzanego mitu społeczność tych obszarów została w 2 połowie XVIII w. sprowadzona z terenu Mazowsza przez księcia Piotra Sapiehę – dziedzica „państwa wieleńskiego”.
Mieszkańcy wsi takich, jak: Biała, Chełst, Drawsko, Kamiennik, Marylin, Mężyk, Miały, Nowe Kwiejce, Pęckowo, Piłka, Rosko i Wrzeszczyna określają siebie jako Mazurzy Wieleńscy. Nazwę tę zawdzięczają odrębności gwary z charakterystycznym „mazurzeniem”, czyli wymawianiem spółgłosek sz, cz, ż, dż, jako s, c, z, dz np. syja, zyto, capka itp. Jednakże dziś już nie można usłyszeć tych dawnych naleciałości gwarowych. Badania etnograficzne oraz językowe nie potwierdzają powtarzanego od wielu pokoleń sądu o mazowieckim pochodzeniu mieszkańców tych terenów.

Komentarze (4)

PUMPA Z DROWSKA (Z DRAWSKA)

2010-11-15 11:32:18

HEJO JO ZYM JEST Z DROWSKA ( CZYTAJ DRAWSKA) I ZYM JEST MAZURYM VIELIŃSKIM (CZYTAJ MAZUREM WIELEŃSKIM ) JO GODOM PO DROWSKU (CZYTAJ JA GADAM PO DRAWSKU) JO ZNOM GWARE MAZURÓW WIELEŃSKICH

Sapiecha

2016-09-12 11:10:58

Piosek, syski, sysko nase ;-)

Piotr W.

2018-06-12 07:15:59

"Od Droska do Roska wsysko nase" (od Drawska do Roska wszystko nasze) - określenie zasięgu grupy, ale też "Od Wzescyny do Roska wsysko nase". Jak we Wzescynie skułty byjcą to w Rosku cułć" ( jak we Wrzeszczynie szkuty( barki - statki) ryczą - buczą to w Rosku słychać. "Matko Bosko bruń nas przed tymi Rozanami, co nam te zytko skosili kosami" (Matko Boska broń nas przed tymi Rożanami (mieszkańcami Roska), co mam te żyto skosili kosami) , tutaj najprawdopodobniej negacja innowacyjnego koszenia żyta (kosą zamiast sierpem). "Ursula zdyjm te bzytkie fartusysko bo Gulcany idą" (Urszula zdejm ten brzydki fartuch bo Gulczany (mieszkańcy Gulcza) idą. Gulcz jest poza tą grupą mimo , że obecnie jest w gminie Wieleń.

To słyszałem od moich rodziców jako przykład mowy mazurów wieleńskich.

2020-10-13 13:25:25

Jak w Drochu bale grajom,to wew Pęckowie cuć. Z Droska straz wioto was. Ilu was seściu nos. Trzech do pompy dwóch na wóz ale sypko ale jus. A jo komendant droskiej strazy sikom trzy razy. Jerzy Łuś

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie