Szlak Poczty Konnej

Szlak Poczty Konnej

Herb Szlak Poczty Konnej

Trasa tej wycieczki prowadzi przez zachodnią część regionu, szlakiem dawnych połączeń dyliżansowych, które w XIX wieku były podstawowym środkiem lokomocji. Dyliżansami podróżowało wiele znamienitych osób. W miejscowościach, w których zatrzymywały się dyliżanse, budowano poczthalterie i inne budynki towarzyszące, w których kwitło życie towarzyskie. A na dźwięk sygnału pocztowego, płynącego z przejeżdżającego dyliżansu, otwierały się okna w okolicznych domach. Zapraszając Państwa na trasę tej liczącej 190 km wycieczki, postaramy się przybliżyć przede wszystkim miejscowości z tym związane.
Dyliżanse nierozerwalnie związane były nie tylko z podróżami, ale również rozwojem poczty. Od czasów najdawniejszych ludzie pragnęli kontaktów z innymi. Nie dziwi więc fakt, że niemal od zarania dziejów wykształcił się system komunikacji i transportu. Badania historyków potwierdzają, że jeszcze przed powstaniem państwa polskiego na ziemiach piastowskich istniały pierwsze szlaki komunikacyjne. U zarania państwowości w czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego, a także później, doskonale funkcjonowały służby posłańczo-informacyjne. Usługi te świadczyli narocznicy czyli specjalni zaufani, doświadczeni posłańcy. Perfekcyjnie opanowali sztukę jazdy konnej. Mieli liczne walory osobiste, takie jak m.in. oddanie i męstwo oraz doskonałą znajomość terenu. W wiekach średnich stanowili znaczną grupę ludności, która była osadzana w okolicznych wsiach i osadach na specjalnych prawach. Pełnili rolę kurierów między księciem i kasztelanami, a także wszystkimi okolicznymi grodami i stanicami. Dostarczaniem przesyłek zajmowali się w tych czasach także komornicy czyli urzędnicy książęcy, którzy przewozili głównie pocztę książęcą i królewską. W dawnym Państwie Polskim wykształcił się także system podwód. Była to posługa świadczona przez ludność na rzecz króla i księcia oraz ich świty, a polegała na dostarczaniu środków transportu (koni i wozów). System ten ustanowiony był prawami krajowymi. W czasach dynastii Piastów istniał już podział dróg krajowych na bałtyckie, toruńskie, wielkopolskie i małopolskie. System stworzony w czasach piastowskich, przetrwał w niezmienionej niemal formie do 1558 roku. To właśnie wtedy w czasach panowania Zygmunta Augusta, pojawił się nowoczesny system pocztowy funkcjonujący na zasadzie rozstawnych koni i regularnych przewozów korespondencji i przesyłek. System ten zakładany był w różnych państwach i księstwach przez włoski ród Tasso (Taxis). Stworzył on podwaliny poczty o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Trasa wycieczki: Poznań — Gaj Wielki — Bytyń — Pniewy — Orzeszkowo — Kwilcz — Kamionna — Gorzyń — Gorzycko — Pszczew — Trzciel — Miedzichowo — Nowy Tomyśl — Poznań, 190 km
 

Pobierz opis szlaku: Szlakiem Poczty Konnej

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie