Bliziński Wacław (1870-1944)

Bliziński Wacław (1870-1944)

Herb Bliziński Wacław (1870-1944)

Ksiądz, działacz społeczno-gospodarczy. Urodził się w Warszawie w 1870 r. Po ukończeniu stołecznego gimnazjum wstąpił w 1887 r. do seminarium duchownego we Włocławku, otrzymując święcenia kapłańskie w 1892 r. Jego pierwszą placówką duszpasterską był kościół w Cieszęcinie k. Wieruszowa; od 1893 r. był wikariuszem w katedrze włocławskiej, a w 1899 r. został proboszczem w Liskowie k. Kalisza, rozpoczynając niezwykle aktywną działalność społeczną, gospodarczą i kulturalną, trwającą niemal 40 lat.

W 1902 r. utworzył pierwszą liskowską placówkę spółdzielczą – Spółkę Rolniczo-Handlową „Gospodarz”. Do 1914 r. z jego inicjatywy powstały kolejne instytucje, m.in. Kasa Drobnego Kredytu, Dom Ludowy i Szkoła Rolnicza, a w 1916 r. gimnazjum, przekształcone w 1921 r. w Seminarium Nauczycielskie.

Po odzyskaniu niepodległości utworzył w Liskowie m.in. Szkołę Rzemieślniczo-Przemysłową, Zawodową Szkołę Żeńską, sierociniec, szpital, ośrodek zdrowia, straż ogniową, bibliotekę, teatr ludowy. Z jego inicjatywy ukazywało się też czasopismo „Liskowianin”.

W okresie międzywojennym był m.in. posłem do Sejmu Ustawodawczego (1918-22), a od 1938 r. – z nominacji prezydenta Ignacego Mościckiego – senatorem; pełnił wiele funkcji o charakterze samorządowym (m.in. marszałka Sejmiku Samorządowego w Poznaniu od 1938 r.). Zmarł w 1944 r. w Częstochowie, w 1947 r. jego prochy przeniesiono do Liskowa.

Więcej:
www.info.kalisz.pl/biograf/blizinski

Kęszka Sławomir, Życie i dzieło ks. prałata Wacława Blizińskiego 1870–1944, Kalisz 2008.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie