Chłapowski Dezydery (1788-1879)

Chłapowski Dezydery (1788-1879)

Herb Chłapowski Dezydery (1788-1879)

Działacz gospodarczy i kulturalny, generał. Urodził się w 1788 r. w Turwi (lub Śmiglu) w powiecie kościańskim. Szlify wojskowe zdobywał w wojsku pruskim, a czynną służbę wojskową rozpoczął w gwardii honorowej Napoleona. Brał udział w kampanii napoleońskiej w latach 1807-13.

W 1815 r. powrócił do Turwi i zajął się gospodarstwem. Fachową wiedzę agronomiczną zgłębiał w Anglii w latach 1818-19, a po powrocie stosował w swych dobrach najnowsze zdobycze wiedzy rolniczej. Uczestniczył w Powstaniu Listopadowym, w końcowej jego fazie kierował korpusem na Litwie i Żmudzi. Został internowany, następnie skazany przez Prusaków na 2 lata więzienia w Szczecinie, gdzie napisał podręcznik O rolnictwie.

Po powrocie do Wielkopolski gospodarował w Turwi i brał czynny udział w życiu kulturalnym i gospodarczym, będąc gorliwym zwolennikiem pracy organicznej. Od 1837 r. był członkiem Kasyna Gostyńskiego, a później uczestniczył w powstaniu poznańskiego „Bazaru”. W 1848 r., w okresie Wiosny Ludów, organizował siły zbrojne w powiecie kościańskim. Pisywał artykuły do „Przewodnika Rolniczo-Przemysłowego” i był jednym z założycieli „Przeglądu Poznańskiego” i „Szkółki Niedzielnej”. Zmarł w 1879 r. w Turwi, pochowany został przy kościele w pobliskim Rąbiniu.

Jest jednym z bohaterów wycieczki Szlakiem Najdłuższej wojny nowoczesnej Europy.

Więcej:
Grot Zdzisław, Dezydery Chłapowski: 1788–1879, Warszawa 1983.
https://nowahistoria.interia.pl/

Galeria artykułu

Komentarze (1)

patrycjusz

2012-11-21 05:34:43

Na takich Ludziach należy się wzorować. To Dezydery Chłapowski powinien być patronem Uniwersytetu nie Mickiewicz.

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie