Cieszkowski August (1814-1894)

Cieszkowski August (1814-1894)

Herb Cieszkowski August (1814-1894)

Filozof, ekonomista, działacz społeczno-polityczny. Urodził się w 1814 r. w Suchej k. Warszawy. Studiował w Krakowie i Berlinie, uzyskując w 1838 r. doktorat z filozofii w Heidelbergu.

W latach 1838-40 podróżował po Europie, następnie gospodarował w Lubelskiem. W 1843 r. osiadł na stałe w Wierzenicy k. Poznania, a od 1848 r. brał czynny udział w życiu społecznym i politycznym. Należał do założycieli Ligi Polskiej (1848 r.) i przez szereg lat był posłem do sejmu pruskiego. Od 1852 r. zabiegał u władz pruskich o utworzenie w Poznaniu uniwersytetu, był współzałożycielem i pierwszym prezesem (w latach 1857-58) Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Funkcję tę pełnił także w latach 1861-68 i 1885-94. W 1870 r. utworzył w Żabikowie k. Poznania Wyższą Szkołę Rolniczą im. Haliny. Był rzecznikiem postępu w rolnictwie, wprowadzał nowoczesne metody gospodarowania.

Jego największym dziełem filozoficznym jest czterotomowa publikacja Ojcze nasz, wydana w latach 1848-1906, rozszerzona edycja 1922-23. Zmarł w 1894 r. w Wierzenicy, spoczywa w podziemiach miejscowego kościoła pw. św. Mikołaja.

Więcej:
August Cieszkowski: Wielkopolanin i Europejczyk, red. Barbara Goryńska-Bittner, Jerzy Stępień, Poznań 1994.

www.cieszkowski.parafia-wierzenica.pl

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie