Działyński Tytus (1796-1861)

Działyński Tytus (1796-1861)

Herb Działyński Tytus (1796-1861)

Działacz polityczny i kulturalny, wydawca. Urodził się w 1796 r. w Poznaniu. Studiował nauki humanistyczne w Berlinie i Paryżu, a później kształcił się w szkole politechnicznej w Pradze. W 1826 r. przejął dobra kórnickie, w zamku utworzył z czasem cenną bibliotekę, którą stopniowo wzbogacał o starodruki i rękopisy.

Pozbawiony majątku za udział w Powstaniu Listopadowym przebywał do 1838 r. w Małopolsce. Po powrocie przystąpił do przebudowy kórnickiego zamku, w którym kontynuował gromadzenie zbiorów bibliotecznych i muzealnych. Systematycznie powiększał zbiory starodruków i rękopisów oraz prowadził ożywioną działalność wydawniczą, publikując głównie źródła historyczne. W okresie Wiosny Ludów 1848 r. aktywnie włączył się w działania insurekcyjne, za co był więziony przez Prusaków.

Był jednym z założycieli, a w latach 1858-61 prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W latach 1841-46 był posłem na sejm prowincjonalny, natomiast w latach następnych wielokrotnie wybierano go na posła do sejmu pruskiego. Zmarł w 1861 r. w Poznaniu, pochowany został w podziemiach kościoła w Kórniku.

Więcej:
Potocki Stanisław Kazimierz, Jan Działyński 1796–1861, Kórnik 2002.

http://www.bkpan.poznan.pl/

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie