Ferrari Pompeo (1660–1736)

Ferrari Pompeo (1660–1736)

Herb Ferrari Pompeo (1660–1736)

Urodzony w Rzymie jeden z najzdolniejszych barokowych architektów pracujących w Wielkopolsce. Sprowadzony pod koniec XVII w. przez ówczesnego wojewodę poznańskiego Stanisława Leszczyńskiego — przyszłego króla Polski. Niezwykle pracowity i wszechstronny, nazywany „Panem Pompejuszem” przebywał i tworzył w Wielkopolsce 40 lat. Ożenił się w Rydzynie z  Anną Rozyną Eitner. Ze związku przyszła na świat szóstka potomstwa, z których najstarszy syn — Antoni, poszedł w ślady ojca.

Przykładami najważniejszych projektów Pompeo Ferrariego są:

Zamek w Rydzynie, ratusz w Lesznie, przebudowa kościoła cystersów w Lądzie, kaplica Teodora Potockiego w katedrze gnieźnieńskiej, prace wykończeniowe kościoła filipinów na Świętej Górze koło Gostynia, klasztor filipinów na Świętej Górze koło Gostynia, portal i ołtarz w farze poznańskiej oraz kościół pw. NMP i św. Jana Chrzciciela w Owińskach.

Więcej:
Dalbor Witold, Pompeo Ferrari ok. 1660–1736. Działalność architektoniczna w Polsce, Warszawa 1938.
 

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie