Kowalówka Henryk (1897-1944)

Kowalówka Henryk (1897-1944)

Herb Kowalówka Henryk (1897-1944)

Komendant Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej. Urodził się w 1897 r. w Brzeźnicy k. Wadowic. Od 1913 r. był członkiem Związku Strzeleckiego, od 1914 r. służył kolejno w I Brygadzie Legionów, armii austriackiej i wojsku polskim, awansowany w 1920 r. do stopnia oficerskiego.

W 1930 r. pracował w dowództwie VII Korpusu w Poznaniu. W randze podpułkownika brał udział w Kampanii Wrześniowej 1939 r., a po jej zakończeniu rozpoczął działalność konspiracyjną w Organizacji Orła Białego i Służbie Zwycięstwu Polski na Śląsku i w Małopolsce.

W lutym 1941 r. objął komendę Śląskiego Okręgu Związku Walki Zbrojnej, w połowie 1942 r. otrzymał nominację na komendanta Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej, rozbudowując z czasem wielkopolskie struktury AK. Przygotowywał w Wielkopolsce przyjmowanie zrzutów lotniczych z Zachodu. W 1943 r. awansowany do stopnia pułkownika.

Aresztowany przez gestapo w Poznaniu w końcu stycznia 1944 r., po okrutnym śledztwie został w czerwcu rozstrzelany w obozie w Żabikowie. Pośmiertnie (11 XI 1945 r.) awansowano go do stopnia generała brygady. Jego symboliczna mogiła znajduje się na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.

Więcej:
http://akwielkopolska.pl/

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie