Marciniak Florian (1915-1944)

Marciniak Florian (1915-1944)

Herb Marciniak Florian (1915-1944)

Działacz harcerski i niepodległościowy. Urodził się w 1915 r. w Gorzycach k. Czempinia (powiat kościański). Po ukończeniu Gimnazjum św. Jana Kantego w Poznaniu studiował prawo na Uniwersytecie Poznańskim. Następnie pracował w Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu.

Od wczesnych lat był aktywnym poznańskim działaczem harcerskim i zarazem jednym z najmłodszych harcmistrzów Związku Harcerstwa Polskiego, później zastępcą komendanta Szkoły Instruktorskiej w Górkach Wielkich na Śląsku. Po wybuchu II wojny światowej przeniósł się do Warszawy i był współtwórcą, a następnie naczelnikiem „Szarych Szeregów”.

Przyczynił się również do rozwoju konspiracji harcerskiej w Poznańskiem. W maju 1943 r. został aresztowany przez gestapo w Warszawie, więziony w Forcie VII w Poznaniu i w obozie koncentracyjnym w Gross Rosen (Rogoźnica), gdzie zmarł w 1944 r.

Więcej:
Broniewski Stanisław, Florian Marciniak, naczelnik Szarych Szeregów, Warszawa 1988.

https://dzieje.pl/

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie