Mikołajczyk Stanisław (1901-1966)

Mikołajczyk Stanisław (1901-1966)

Herb Mikołajczyk Stanisław (1901-1966)

Działacz polityczny. Urodził się w 1901 r. w Holsterhausen (Westfalia). Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim 1918-19, a po powrocie z wojska pracował na roli w Strzyżewie k. Krotoszyna i ukończył kurs na Uniwersytecie Towarzystwa Czytelni Ludowych w Dalkach k. Gniezna.

Działalność polityczną rozpoczął w 1922 r. wstępując do Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast” i pełniąc funkcję sekretarza koła partii w Dobrzycy (powiat pleszewski). W 1927 r. założył Wielkopolski Związek Młodzieży Wiejskiej i aktywnie działał w Wielkopolskim Towarzystwie Kółek Rolniczych. W 1930 r. kupił gospodarstwo rolne w Międzylesiu k. Wągrowca, zostając w tym czasie członkiem Rady Naczelnej PSL „Piast” oraz posłem na sejm. Od 1935 r. pełnił funkcję prezesa Naczelnego Komitetu Wykonawczego Stronnictwa Ludowego.

Nie znajdował w tym czasie wspólnego języka z politykami sanacyjnymi. Walczył w Kampanii Wrześniowej 1939 r., po czym przez Węgry dotarł do Francji, by objąć tam funkcję wiceprezesa, a później prezesa Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. W 1944 r. został premierem rządu polskiego na emigracji. Po zakończeniu II wojny światowej, na mocy porozumień moskiewskich powrócił do kraju, objął stanowisko wicepremiera i równocześnie stanął na czele nowo utworzonego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Próbował ratować demokratyczne zasady rządzenia krajem, jednak obawiając się aresztowania wyjechał potajemnie z Polski w 1947 r. Zmarł w 1966 r. w Waszyngtonie, pochowany został na cmentarzu Mount Olivet. Jego prochy w 2000 r. przeniesiono na poznański Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan.

Więcej:
Jagła Michał, Stanisław Mikołajczyk, Poznań 2000.
https://dzieje.pl/

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie