Palacz Maciej (1806-1885)

Palacz Maciej (1806-1885)

Herb Palacz Maciej (1806-1885)

Działacz niepodległościowy, powstaniec. Urodził się w 1806 r. we wsi Górczyn (obecnie część Poznania). Uczęszczał do Gimnazjum św. Marii Magdaleny, jednak przerwał naukę, by wziąć udział w Powstaniu Listopadowym. Powrócił po jego upadku i osiadł na gospodarstwie, zostając w latach 1836-46 sołtysem Górczyna.

W 1845 r. przystąpił do Związku Plebejuszy i uczestniczył w przygotowaniach spiskowych w 1846 r., za co więziony był w berlińskim Moabicie. Brał udział w wydarzeniach Wiosny Ludów 1848 r., m.in. posłując do Berlina i dowodząc partyzantką w okolicach Kórnika. W 1849 r. był współtwórcą Ligi Polskiej, w latach 1849-55 posłem do parlamentu pruskiego. Później powrócił do pracy na roli i zajmował się handlem artykułami rolnymi. Zmarł w Górczynie w 1885 r.

Więcej:
https://www.polskietradycje.pl/

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie