Sławski Roger (1871-1963)

Sławski Roger (1871-1963)

Herb Sławski Roger (1871-1963)

Architekt. Urodził się w 1871 r. w Poznaniu. Studiował architekturę na politechnice w Charlottenburgu, praktykę budowlaną odbywał w Marburgu i Karlsruhe. W latach 1900-04 pracował w ministerstwie robót publicznych w Berlinie, po powrocie do Poznania w 1904 r. rozpoczął praktykę zawodową.

Od 1920 r. był naczelnikiem Wydziału Budownictwa w Ministerstwie byłej Dzielnicy Pruskiej, później kierował Wydziałem Budownictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu i pełnił funkcję naczelnego architekta Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 r. Będąc na emeryturze nadal był zatrudniony w biurach architektonicznych. W 1951 r. pracował dla Międzynarodowych Targów Poznańskich, w latach 1951-53 kierował biurem projektów Pracowni Konserwacji Zabytków w Poznaniu.

Z obiektów wzniesionych w Poznaniu według jego projektów należy wymienić m.in.: nowe skrzydło hotelu „Bazar” od strony pl. Wolności (1898), nowy budynek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1907-08), dom akademicki przy al. Niepodległości (1925-26), kościół św. Antoniego na Starołęce (1950-58).

Z innych obiektów zbudowanych na terenie Wielkopolski na uwagę zasługują m.in. liczne dwory i pałace (w Starym Sielcu, Dłoni, Wolsztynie, Krerowie, Swadzimiu), budynek Banku Towarzystwa Wzajemnego Kredytu w Kaliszu, kościół farny w Ostrowie Wielkopolskim, plebania w Bninie. Zmarł w 1963 r. w Poznaniu, pochowany został na cmentarzu junikowskim.

Więcej:
Klause Gabriela, Roger Sławski 1871–1963: architekt, Poznań 1999.
 

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie