Taranczewski Wacław (1903-1987)

Taranczewski Wacław (1903-1987)

Taranczewski Wacław (1903-1987)

Malarz, grafik i pedagog. Urodził się w 1903 r. w Czarnkowie. Po ukończeniu Gimnazjum św. Marii Magdaleny w latach 1921-25 był słuchaczem Szkoły Sztuk Zdobniczych w Poznaniu, a przez rok studentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

W latach II wojny światowej prowadził w Poznaniu tajną działalność pedagogiczną. Po jej zakończeniu, pracując w Urzędzie Wojewódzkim, organizował życie artystyczne. Jeszcze w 1945 r. został dyrektorem Szkoły Sztuk Zdobniczych, przemianowanej w roku następnym na Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych.

Na stałe opuścił Poznań w 1950 r., przenosząc się do Krakowa na Akademię Sztuk Pięknych, gdzie objął Katedrę Malarstwa Monumentalnego. Był autorem wielu prac publicystycznych oraz wielu dzieł plastycznych. Z pozostawionych w Poznaniu na szczególną uwagę zasługują polichromie, m.in. na sklepieniu auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz w kościołach: Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim, św. Marcina i św. Anny.Jego dzieła spotkamy również w poznańskim Muzeum Narodowym. Zmarł w Krakowie w 1987 r.
 

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie