Suche

Lokalisierung

Wussten Sie, dass...

Stolz der Posener Bambergerinnen waren die ungewöhnlich weiten Röcke aus fünf Bahnen Stoff, die auf 2-3 Schulterpolstern und den Unterrock Rock gelegt wurden. Sie waren so weit, dass ihre Trägerinnen nicht auf einen Straßenbahnsitz passten!

Skanseny

Idea organizowania skansenów, mających na celu ochronę typowych obiektów budownictwa drewnianego, udostępnianie ich społeczeństwu i szerzenie wiedzy o kulturze ludowej reprezentowanego regionu, podjęta została w Polsce z początkiem XX w.

W związku z szybko postępującą przebudową i modernizacją wsi, przy równoczesnym zaniku tradycyjnej kultury chłopskiej zrodziła się pilna potrzeba otoczenia opieką zagrożonych zniszczeniem obiektów budownictwa ludowego.

Parki etnograficzne – skanseny chronią i zabezpieczają zabytkowe budownictwo wraz z jego otoczeniem i krajobrazem. Ukazują odrębności regionalne i ich zróżnicowane warunki gospodarcze a nawet klimatyczne w formie nie odbiegającej od prawdy historycznej. Zgrupowanie obiektów w pewnych wyodrębnionych zespołach ma na celu podkreślenie charakteru i kultury danego regionu.

Skanseny prezentują bogactwo architektury polskiej wsi. Obok pomieszczeń mieszkalnych ekspozycję uatrakcyjniają aranżacje wnętrz gospodarczych, inwentarskich i przemysłowych. Również szata roślinna pełni ważną funkcję – pokazywana jest bowiem historyczna roślinność, charakterystyczna dla danego regionu. Obraz całej ekspozycji skansenowskiej jest bardzo złożony, składa się nań wiele czynników wzajemnie dopełniających.

Do najważniejszych skansenów w Wielkopolsce należą: