Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

Załączniki audio

  • Biblioteka Raczyńskich
    Play audioguide Pause audioguide
warunki prawne
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

POZNAŃ

Miasto nad Wartą, stolica województwa, regionu i archidiecezji poznańskiej. Ważny punkt na Szlaku Piastowskim.

Kiedy w 1793 r. Poznań dostał się pod zabór pruski nastąpiły w układzie miasta duże zmiany. Miasto które do tej pory mieściło się w obrębie średniowiecznych murów stało się za ciasne dla napływającej tu fali pruskich urzędników i wojska. Podjęto więc decyzję o likwidacji murów i rozbudowie miasta w kierunku zachodnim. Przy nowo wytyczonym placu zakupił działkę Edward Raczyński z przeznaczeniem na budowę publicznej biblioteki. Jej projekt był wzorowany na wschodniej fasadzie Luwru, który został przekształcony w publiczne muzeum. Przy budowie gmachu korzystano z nowinek technicznych. Kolumny zdobiące fasadę Biblioteki wykonano z modnego wówczas żeliwa, a w stropy dzielące poszczególne piętra zamontowano metalowe blachy, które miały stanowić zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Bibliotekę oddano do użytku 5 maja 1829 r. Zgodnie z życzeniem fundatora z jej zbiorów mogli korzystać wszyscy mieszkańcy miasta bez względu na narodowość czy płeć, z zastrzeżeniem że funkcje kierownicze mogli pełnić jedynie Polacy. Większa cześć księgozbioru pochodziła od Edwarda Raczyńskiego i jego żony Konstancji. Były to zarówno dzieła współczesne fundatorom jak i gromadzone przez lata starodruki i rękopisy. Przetrwały one w stanie nienaruszonym aż do  II wojny światowej. W 1943 r. w celu zabezpieczenia najcenniejszych zbiorów, zarządzający biblioteką w służbie Rzeszy urzędnik Józef Aleksander Raczyński wywiózł ok. 17 tys. tomów do podpoznańskiego majątku w Obrzycku. Wszystkie pozostałe w Poznaniu książki uległy zniszczeniu na skutek pożaru, który wybuchł w czasie walk o wyzwolenie miasta w lutym 1945 r. Zniszczony gmach odbudowano  w latach 1953-56.

Obecnie Biblioteka Raczyńskich jest najstarszą czynną i jedną z największych publicznych książnic w kraju. W swoich zbiorach posiada ok. 2 milionów pozycji z czego ponad 200 tys. to tzw. zbiory specjalne. Składają się na nie rękopisy, starodruki i mapy. Do najcenniejszych w zbiorach należą: rękopis kodeksu z 1460 r. z traktatami teologicznymi Augustyna Triumphusa z Ankony, dzieła Stanisława Hozjusza z 1553 r. czy druki Mikołaja Reja z 1568 r.

Biblioteka posiada kilkadziesiąt filii na terenie całego miasta oraz placówki muzealne: Mieszkanie – Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny, Muzeum Henryka Sienkiewicza, Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Więcej:
www.bracz.edu.pl

Adres:

Plac Wolności 19
61-739 Poznań
tel. 61 852 94 42

Lokalizacja

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie