Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Dwór w Rudnikach

Dwór w Rudnikach

RUDNIKI

Wieś położona w gminie Opalenica w powiecie nowotomyskim, około 6 km na północ od Opalenicy.

Rudniki wzmiankowane w przekazach od XV wieku, wchodziły wtedy, i w późniejszych czasach, w skład dóbr opalenickich. Należały one pierwotnie do Mościca ze Stęszewa, następnie do Dobrogosta z Szamotuł, który w 1445 roku sprzedał je Opalińskim herbu Łodzia. Nabywca, Piotr z Bnina Opaliński, był założycielem opalenickiej linii rodziny. Ziemie pozostawały we władaniu Opalińskich do drugiej połowy XVIII wieku. Ostatnim z rodu właścicielem Opalenicy z przyległymi wsiami był Wojciech Leon Opaliński, wojewoda mazowiecki, a następnie sieradzki, który zmarł bezpotomnie w 1770 roku.

Do pozostałym po nim spadku pretensje zgłosiło około dwudziestu rodzin, powołujących się na koligacje bądź zaciągnięte przez Opalińskich zobowiązania. Proces w tej sprawie toczył się przez kilkadziesiąt lat, a dobra ziemskie objęte kuratelą sądową oddane były w dzierżawę. W końcu kupił je Friedrich Franz Beyme, który w 1825 roku uzyskał do nich tytuł prawny. Wieloletnimi dzierżawcami Rudnik, a w końcu właścicielami majątku, byli od schyłku XVIII wieku aż po wiek XIX Radońscy. Na początku XX wieku dobra kupili Ruczyńscy i pozostawali tu do 1939 roku.

Nieznana jest data budowy dworu, który był zapewne gruntownie przebudowany w XX wieku przez Ruczyńskich. Architektura murowanej budowli – otynkowanej, parterowej, na wysokich piwnicach, o horyzontalnie zakomponowanej bryle założonej na rzucie wydłużonego prostokąta – odwołuje się wprost do najlepszych tradycji klasycystycznego dworu, lecz być może formę tę nadano jej dopiero w wieku XX.

W środkowej części elewacji frontowej zaprojektowano okazały portyk, poprzedzony szerokimi schodami prowadzącymi na poziom wysoko posadowionego parteru. Portyk wsparty jest na czterech kolumnach o gładkich trzonach i jońskich kapitelach, a zwieńczony trójkątnym naczółkiem z półkolistym oknem w środkowym polu. Boczne partie elewacji frontowej mieszczą po cztery prostokątne okna, ujęte w architektoniczne obramienia.

W środkowej partii elewacji tylnej dworu (zwróconej w stronę ogrodu) zaprojektowano płytki ryzalit rozczłonkowany czterema pilastrami o jońskich kapitelach i zwieńczony trójkątnym naczółkiem. W bocznych partiach tej elewacji, o gęstszym rytmie prostokątnych okien, zwiększonym do pięciu osi z każdej strony, zastosowano obramienia okienne z płycinowymi nadokiennikami,  ozdobionymi klasycystyczną dekoracyją w formie podwieszonej draperii. Ryzalit środkowy poprzedzony był niegdyś obszernym tarasem ze schodami prowadzącymi do parku.

Obecnie mieści się tutaj Szkoła Podstawowa im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich.

Adres:
Rudniki 87
64-330 Opalenica
tel. 061 447 42 40
 

Lokalizacja

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie