Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Kościół klasztorny franciszkanów pw. św. Stanisława Biskupa w Kaliszu

Herb Kościół klasztorny franciszkanów pw. św. Stanisława Biskupa w Kaliszu

KALISZ

Miasto powiatowe nad Prosną, położone ok. 140 km na południowy wschód od Poznania.

Klasztor kaliski jest najstarszym konwentem franciszkańskim w Wielkopolsce. Powstał w 1257 r. z fundacji księcia Bolesława Pobożnego i jego żony, błogosławionej Jolenty. Zapewne wkrótce rozpoczęto budowę murowanej świątyni, której pozostałościami są dzisiejsze prezbiterium i sąsiadująca z nim kaplica. Prawdopodobnie w 2 poł. XIII w. do prezbiterium dostawiono trójnawowy korpus nawowy. Pożary nękające miasto na przełomie XIII i XIV w. oraz kolejne renowacje świątyni ostatecznie ukształtowały formę średniowiecznego kościoła. Prace te – finansowane prawdopodobnie m.in. przez króla Kazimierza Wielkiego – trwały do 1339 r. Wówczas też powstało najstarsze, zachodnie skrzydło klasztoru. Świątynia została poważnie zniszczona w czasie pożarów w 1537 i 1559 r. Ze względu na kłopoty finansowe odbudowę rozpoczęto dopiero w końcu XVI stulecia i trwała ona do 1632 r. Od początku lat dwudziestych pracami kierował włoski architekt Albin Fontana. Korpus kościoła nakryto wówczas nowymi sklepieniami, które w 1623 r. pokryto późnorenesansową dekoracją stiukową. Około 1637 r. rozpoczęto rozbudowę klasztoru.

W 1798 r. Prusacy usunęli zakonników, przenosząc ich do klasztoru Kanoników Regularnych. Klasztor zamieniono na więzienie i znacznie przebudowano. Część budynku odzyskali franciszkanie w okresie Księstwa Warszawskiego. Więzienie zlikwidowano dopiero w 1858 r. W 1864 r. władze carskie umieściły w klasztorze kaliskim zakonników z likwidowanych konwentów franciszkańskich. Klasztor ostatecznie zamknięto w 1902 r. Franciszkanie wrócili doń w 1918 r. i po raz wtóry w 1945 r. W XIX i XX stuleciu kilkakrotnie przeprowadzano gruntowne remonty świątyni.

Kaliski klasztor Franciszkanów Konwentualnych należy do Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Warszawie.

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa, w zrębie wczesnogotycki, później przebudowany, jest budynkiem o wydłużonym prezbiterium, do którego przylega trójnawowy, halowy korpus nawowy. Po północnej stronie prezbiterium znajduje się gotycka kaplica Męki Pańskiej oraz dawna dzwonnica z 1640 r. Prezbiterium przykrywa gotyckie sklepienia krzyżowo-żebrowe z 2 poł. XIII w., nawy - sklepienia kolebkowe z lunetami, ozdobione bogatą dekoracją stiukową w tzw. typie lubelsko-kaliskim. Wyposażenie, głównie barokowe i rokokowe, pochodzi z XVIII wieku.

Do prezbiterium od strony południowej przylega barokowy, dwupiętrowy budynek klasztorny. Jego krużganki otaczają niewielki wirydarz.

Więcej:
www.kalisz.franciszkanie.pl

www.stary.kalisz.pl/kosciol-franciszkanow.html

Artykuł "Początki franciszkanów w Kaliszu w XIIIw."G. Kucharski, Kalisia Nowa nr 5-6-7 2007

Artykuł "Ołtarze u kaliskich franciszkanów" I. Gola, Kalisia Nowa 5-6-7 2007

Adres:
ul. Sukiennicza 7
62-800 Kalisz
tel. 062 757 38 74

Lokalizacja

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie