Katalog obiektów

Kościół pw. Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu

dział: Architektura
komentarze: 0

Przewodnik audio do pobrania

  • Poznań - Kościół pw. Najświętszej Krwi Pana Jezusa
warunki prawne

POZNAŃ

Miasto nad Wartą, stolica regionu, ważny punkt na trasie Szlaku Piastowskiego.

Niewielki kościółek pw. Najświętszej Krwi Pana Jezusa przy ulicy Żydowskiej jest tak wkomponowany w ciąg otaczających go kamienic, że niewiele osób wie o jego istnieniu.
W połowie XVI wieku nastąpiło ożywienie kultu cudownej Hostii z kościoła Bożego Ciała. W tym okresie pojawiło się wiele druków, które bardzo ubarwiły pierwotną wersję podania. Autor jednego z nich Tomasz Rerus wskazał jako miejsce profanacji, kamienicę należącą do Świdwów-Szamotulskich przy dzisiejszej ulicy Żydowskiej. W związku z tym karmelici postanowili wykupić wspomniany dom z zamiarem urządzenia w nim kaplicy. Plany te udało się zrealizować dopiero po kilkudziesięciu latach. W trakcie starań o kamienicę w 1620 roku w piwnicy odkryto zamurowane deski z tajemniczymi plamami, które uznano za ślady krwi pochodzącej z maltretowanych hostii. Dodatkowym argumentem potwierdzającym autentyczność miejsca profanacji było odkrycie w trakcie prac remontowych zasypanej studzienki. Ostatecznie nie powstał tu klasztor, a jedynie rezydencja karmelitańska z dwoma zakonnikami, która funkcjonowała aż do kasaty zakonu w 1821 roku.

Do wydarzeń sprzed wieków nawiązuje wystrój malarski kościoła oraz studzienka z ozdobnym żurawiem w podziemiach. Woda z tej studni do dnia dzisiejszego uchodzi za cudowną, szczególnie pomocną przy chorobach oczu. Aby zobaczyć studzienkę trzeba poprosić o udostępnienie podziemi miejscowego księdza.
W ostatnich latach wnętrze kościoła zostało poddane gruntownej renowacji. Na sklepieniu możemy zobaczyć szczegółowo przedstawioną historię trzech Hostii w malowidłach wykonanych przez franciszkanina Adama Swacha.


Prawie w całości zachowało się barokowo-regencyjne wyposażenie kościoła. W ołtarzu głównym umieszczono przedstawienia Trójcy Świętej: Boga Ojca w zwieńczeniu, gołębicy Ducha Świętego na gzymsie i łaskami słynący obraz Chrystusa „Vir Dolorum” w polu głównym. W ołtarzach bocznych mamy po lewej stronie Cudowne rozmnożenie chleba, a na zasuwie św. Kajetana unoszonego przez anioły, po stronie prawej św. Szymona Stocka odbierającego szkaplerz z rąk Maryi.
Na ścianie po prawej stronie umieszczono gotycką XVI-wieczną rzeźbę „Opłakiwanie Chrystusa”


Jakby na przekór historii o trzech Hostiach mieszkający tutaj karmelici żyli w wielkiej zgodzie z żydowskimi sąsiadami zza miedzy.  Żydzi jako sprawcy profanacji pojawiają się dopiero w XV wiecznej wersji podania, spisanej przez Jana Długosza i bardzo podobnej do historii, które pojawiały się w tym okresie w całej Europie na bazie wystąpień antyżydowskich. Te nastroje nasiliły się również w okresie starań karmelitów o budowę nowej świątyni. Tym czasem przez wiele lat zakonnicy zgodnie współżyli z gminą żydowską, z którą sąsiadowali wyświadczając sobie rozmaite sąsiedzkie przysługi.

Panorama kościoła

Więcej:
www.trzyhostie.pl

Adres:
ul. Żydowska 34
Poznań
tel. 61 852 32 66

Mapa obiektu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji (nie będzie publikowany)

Kod z obrazka:

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze miasto
  • Koleje Wielkopolskie