Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Kościół pw. św. Floriana w Pleszewie

PLESZEW

Miasto powiatowe, położone ok. 28 km na północny zachód od Kalisza, przy drodze do Poznania. Kościół znajduje się w zachodniej części miasta, przy ulicy Kopernika na terenie cmentarza.

Wzniesiony przed 1444 r. jako murowana kaplica cmentarna,  rozbudowany w XVII w. o drewnianą nawę; odnowioną w 1745 r. z fundacji kanonika chockiego Ludwika Pełki. Kruchty dobudowano w końcu XIX w. Wielokrotnie restaurowany, ostatnio w latach 1988-90.

Konstrukcji zrębowej, prezbiterium i zakrystia (pozostałości dawnej kaplicy cmentarnej) murowane z cegieł. Do nawy głównej na planie kwadratu zamkniętego od zachodu trójkątnie, przylega szerokie, czworoboczne prezbiterium z zakrystią. Przy obu bokach nawy i od zachodu − czworoboczne kruchty. Dachy kryte gontami. Nad zakrystią dachówki. Nad nawą wieżyczka na sygnaturkę. W prezbiterium pozorne sklepienie kolebkowe, w nawie strop pseudokasetonowy; w zakrystii murowane sklepienie krzyżowe.

Ołtarze główny i boczne, barokowe z poł. XVIII w. W blendzie zewnętrznej ściany prezbiterium rzeźba Pietà z XVI w.

Więcej:
www.florian-pleszew.pl

Adres:
ul.Kopernika 4
63-300 Pleszew
tel. 062 742 15 14

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie