Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Kościół pw. św. Ignacego Loyoli w Śremie

ŚREM

Miasto powiatowe leżące w kolanie rzeki Warty w Kotlinie Śremskiej, około 45 km na południe od Poznania.

Klasztor ufundowały w 1616 r. Wiktoria i Tekla Gułtowskie. Klaryski przybyły do Śremu prawdopodobnie w 1623 r. Osiadły przy kościele Świętego Krzyża, przekazanym im przez franciszkanów, w lewobrzeżnej części miasta. Ten drewniany kościół spłonął w 1766 r. Wkrótce siostry przystąpiły do budowy nowej murowanej świątyni i przylegającego do niej klasztoru. W 1835 r. władze pruskie zlikwidowały konwent. W latach 1863-74 w klasztorze mieszkali jezuici, którzy w latach 1863-65 przebudowali budynek klasztorny. Od 1893 r. w dawnym budynku klasztornym mieścił się zakład dla ubogich. Obecnie znajduje się w nim zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy.

Barokowy kościół pw. św. Ignacego Loyoli jest budowlą trójnawową z węższym prezbiterium. Fasadę przekształcono podczas przebudowy w poł. XIX w., z tego okresu pochodzi m.in. neogotycka wieżyczka. W nawie głównej znajduje się sklepienie kolebkowo-krzyżowe, w prezbiterium – sklepienie kolebkowe. Polichromia sklepień – pierwotnie barokowa – została później przemalowana. Wyposażenie pochodzi z XX wieku.

Przylegający do kościoła klasztor swój obecny kształt architektoniczny zawdzięcza przebudowom w XIX wieku.

 

Zakon Świętej Klary (OSC) założyła w 1211 r. św. Klara z inspiracji św. Franciszka z Asyżu. Zatwierdził go w 1263 r. papież Urban IV. Klaryski należą do rodziny franciszkańskiej. Swe powołanie realizują przez życie kontemplacyjne w klauzurze. W Polsce ich pierwszy klasztor ufundował w 1245 r. książę krakowsko-sandomierski Bolesław Wstydliwy w Zawichoście. W Wielkopolsce pierwszy klasztor Klarysek powstał w 1283 r. w Gnieźnie. Większość polskich klasztorów Klarysek zlikwidowano na początku XIX w., do dziś pozostało ich tylko pięć. W Wielkopolsce od 1988 r. istnieje w Kaliszu klasztor Ubogich Sióstr Świętej Klary (jedyny w Polsce), żyjących według pierwotnej reguły opracowanej przez założycielkę zakonu.

Strój klarysek to czarna tunika ze szkaplerzem z prostokątnym wycięciem, na głowie czarny welon z białym zawiciem, na który składają się kapik i bindal, ponadto biały sznur do przepasania.

Adres:
ul. Promenada 7
63-100 Śrem
tel. 061 283 06 09
 
  

Lokalizacja

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie