Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Kościół pw. św. Jana Ewangelisty w Ołoboku

kościół, białe ściany, czerwony stromy dach

OŁOBOK

Wieś położona niedaleko ujścia strumienia Ołobok do Prosny, około 7 km na południe od Kalisza, przy drodze do Grabowa nad Prosną.

W 1213 r. książę wielkopolski Władysław Odonic ufundował w Ołoboku klasztor, do którego sprowadził z Trzebnicy na Dolnym Śląsku cysterki.  Początkowo zarówno kościół jak i zabudowania klasztorne wykonane były z drewna. Murowany kościół i przylegający doń czteroskrzydłowy klasztor z wirydarzem powstały na przełomie XV i XVI w. Zniszczył je pożar w 1. poł. XVII stulecia. Budynki odbudowano dopiero w latach 1695-96, wtedy też od strony południowej dostawiono ośmioboczną kruchtę i kaplicę. Niecałe sto lat później, w latach 1780-88, przebudowano fasadę świątyni i wzniesiono wieżę. W 1837 r. władze pruskie zlikwidowały konwent. Do 1888 r. prawie całkowicie rozebrano zabudowania klasztorne. W latach 1922-24 przeprowadzono gruntowny remont kościoła, który do dziś pełni funkcję świątyni parafialnej.

Kościół pw. św. Jana Ewangelisty jest budowlą jednonawową, z nieco węższym prezbiterium. W zrębie późnogotycki, swój obecny barokowy charakter zawdzięcza przebudowom w XVII i XVIII w. Nawa i prezbiterium nakryte są sklepieniami kolebkowymi z lunetami, kaplica – sklepieniem żaglastym. Zachowało się jednolite, rokokowe wyposażenie wnętrza z końca XVIII w.; ołtarz główny zdobią rzeźby świętych cysterskich. Uwagę zwraca bogato zdobiona loża ksieni z herbami i inicjałami ksieni Brygidy Gorzeńskiej. Starszym zabytkiem jest marmurowa płyta nagrobna ksieni Zofii Łubieńskiej, zmarłej w 1636 r.

Pozostałości budynku klasztornego to jego dawne skrzydło południowe, przylegające do kościoła od strony północnej, oraz część, w której kiedyś mieściły się kapitularz i skarbczyk, stykająca się od wschodu z prezbiterium świątyni. Przy kościele stoi barokowa, kamienna figura św. Wawrzyńca.

Więcej:
https://parafiaolobok.pl/

Adres:
ul. Kościelna 42
63-405 Ołobok
tel. 62 739 01 30
 

Lokalizacja

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie