Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Kościół pw. św. Kazimierza w Gułtowach

Herb Kościół pw. św. Kazimierza w Gułtowach

GUŁTOWY

Wieś w powiecie średzkim, położona ok. 30 km na wschód od Poznań.

Wzniesiony w latach 1737- 38 z fundacji ówczesnego właściciela wsi Marcina Skaławskiego, skarbnika poznańskiego. W latach 1750-60 wykończony i wyposażony staraniem Kazimierza Słuckiego, jednak jeszcze w 1784 r. trwały prace murarskie prowadzone na zlecenie Ignacego Bnińskiego. W 1834 r. dobudowano wieżę. Odnowiony w 1895 oraz w 1957 r. Obecny remont trwa od początku lat dziewięćdziesiątych XX w.

Konstrukcji szkieletowej, z ceglanym wypełnieniem, wewnątrz oszalowany. Orientowany. Jednonawowy, z węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Przy nim od północy zakrystia z lożą kolatorską na piętrze, do której przylega od wschodu murowana, neogotycka kaplica grobowa Bnińskich. Po zachodniej stronie nawy drewniana, oszalowana wieża konstrukcji słupowej, od północy – niewielka kruchta. Dachy kryte gontami, nad prezbiterium i zakrystią wspólny dach, nieco niższy od nawy. Na wieży hełm z latarnią, kryty blachą. Wewnątrz pozorne sklepienie kolebkowe, z wydzielonymi przy pomocy drewnianych kolumn wąskimi nawami bocznymi. Na sklepieniu nawy polichromia z poł. XVIII w. z przedstawieniem  Apoteozy św. Kazimierza, na sklepieniu prezbiterium wyobrażenie Matki Boskiej wśród aniołów. Chór muzyczny o lekko wygiętej balustradzie, z polichromią przedstawiającą instrumenty muzyczne oraz napisem fundacyjnym odnoszącym się do Kazimierza Słuckiego.

Wyposażenie głównie barokowe i rokokowe. Ołtarz główny  z 3 ćw. XVIII w. ze starszym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z poł. XVI Iw. .Ołtarze boczne z ok. 1740 r., ambona rokokowa. Nagrobki  z końca XVIII i początku XIX w. Brygidy z Załuskich Bnińskiej i Franciszki Bnińskiej. Na nagrobku tej drugiej inskrypcja:
Stań przechodniu, stań przed tych zwłoków cieniem!
Złożyć hołd winny cnocie się należy,
Skrop łzami grób ten, i wszystkich imieniem
Rzeknij:- Tu pani, matka, babka leży.
Tu wsparcie nędznych, tu cnota jedyna
Franciszka Bnińska, średzka starościna.
d. 22 marca 1810

Więcej:
http://parafiagultowy.pl/ 

Adres:
ul. Pałacowa 8
62-025 Gułtowy
tel. 061 818 04 64

Lokalizacja

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie