Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Kościół pw. św. Mikołaja w Lesznie

Herb Kościół pw. św. Mikołaja w Lesznie

LESZNO

Miasto powiatowe położone około 80 km na południe od Poznania.

Nieopodal południowo zachodniego naroża Rynku, przy ul.Kościelnej  znajduje się barokowa kolegiata pw. św. Mikołaja, główna świątynia Leszna. Rzymsko katolicka parafia św. Mikołaja powstała półtora wieku przed lokacją miasta Leszna. Na  miejscu dzisiejszej świątyni przez trzy stulecia istniał niewielki ceglany kościół  gotycki, który po 1580 r. przekazany został gminie braci czeskich.  Kościół ten został zniszczony w czasie pożaru miasta w 1656 r. Katolicy odzyskali swą świątynię w 1661 r., jednak z powodu rozmiaru zniszczeń i braku odpowiednich funduszy odbudowy nie podejmowano.

Po 1680 r. biskup Bogusław II Leszczyński ufundował całkowicie nową świątynię. Jej twórcą był osiadły w Wielkopolsce architekt Jan Catenazzi. Po śmierci biskupa, budowę kontynuował jego brat Rafał, wielki podskarbi koronny, a następnie bratanek - król polski Stanisław Leszczyński.  Całkowicie ukończony został  w 1719 r. W latach 1905 - 1907 kościół został powiększony poprzez dobudowę nowego prezbiterium. Prace te wykonał  Franciszek Feuer  według planów arch. Arnolda Güldenpfenniga z Paderborn.

Do 1939 r. kościół św. Mikołaja był jedyną świątynią rzymsko - katolicką w mieście. W okresie okupacji hitlerowskiej kościół dostępny był dla Polaków do października 1941r. Po aresztowaniu proboszcza ks. dra Stefana Abta i osadzeniu w obozie w Dachau (zmarł tamże, 1942), kościół służył katolikom narodowości niemieckiej.
W styczniu 1945 r. pociski armatnie uszkodziły dach świątyni. Prace konserwatorskie podjęto w latach  pięćdziesiątych.  W 1974 r. konsekrowano nowy ołtarz w centralnej części prezbiterium. Kolejną renowację wnętrza podjęto w l. 80. XX w. W 2000 r. świątynia wyniesiona została do godności kolegiaty. W 2007 r. wnętrze kościoła poddano kompleksowej renowacji.

Kościół pw. św. Mikołaja zachował barokowy wystrój nawy i neobarokowy wystrój części prezbiterialnej. Ołtarz główny ufundowany został w 1744 r. przez Aleksandra Józefa Sułkowskiego. W polu centralnym znajduje się obraz Trójcy Świętej, adorowanej przez Matkę Boską, dzieło przypisywane Michelangelo Palloniemu (osiadłemu w Polsce malarzowi z Florencji.  Ambona stanowi wybitne dzieło sztuki snycerskiej, wykonana w pierwszej poł. XVIII w. prawdopodobnie w warsztacie śląskim. Naprzeciw znajduje się znakomitej klasy artystycznej stiukowa rzeźba św. Jana Nepomucena. Do najpiękniejszych  barokowych pomników nagrobnych w Polsce należą epitafia fundatorów tej świątyni, Bogusława (zm. 1691) i Rafała (zm. 1703) Leszczyńskich.

Kościół posiada 10 ołtarzy bocznych, fundowanych w okresie od końca XVII w. do pierwszej połowy XVIII w. Prospekt chóru organowego zdobi kartusz z herbem Wieniawa rodziny Leszczyńskich. Przy głównym wejściu znajduje się kaplica wieczystej adoracji urządzona w 1973 r. Kompozycję rzeźbiarską z motywem pelikana - symbolem Eucharystii - wykonał leszczyński rzeźbiarz Ireneusz Daczka. Marmurowa Pieta pozyskana została z likwidowanej kaplicy w Dusznikach (Reinerz) na Dolnym Śląsku.  W kruchcie   południowej znajduje się    epitafia kapłanów  zmarłych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych: ks dr Stefan Abt w Dachau, ks. major Antoni Łukowiak w Gross – Rosen, ks. Walenty Turkowski  w Gusen. Obok tablice poświęcone poległym i pomordowanym żołnierzom leszczyńskiego garnizonu. Na murze zewnętrznym kościoła, od południa znajdują się tablice epitafijne z XVII - XIX w.  oraz tablice pamiątkowe z XX w.

Więcej:
www.kolegiata.leszno.pl

Adres:
ul. Kościelna 18
64-100 Leszno
tel. 065 520 25 75


 

Lokalizacja

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie