Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie

Herb Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie

GRZEGORZEW

Wieś gminna w powiecie kolskim, położona ok. 7 km na wschód od Koła.

Wzniesiony w 1776 r. z fundacji księdza Jana Rychlewskiego. Podczas gruntownej przebudowy w latach 1885-87 przedłużono nawę ku zachodowi. Wielokrotnie restaurowany, po raz ostatni gruntownie remontowany w latach 2000-02. W 1995 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało parafii nagrodę w konkursie na najlepszego użytkownika i opiekuna zabytkowego obiektu drewnianego.

Konstrukcji zrębowej, oszalowany. Orientowany. Trójnawowy. Zachodnia, nowsza część korpusu nawowego nieco szersza, prezbiterium zamknięte trójbocznie. Przy prezbiterium od północy murowana zakrystia, przykryta sklepieniem kolebkowym z lunetami – prawdopodobnie pozostałość klasztoru Paulinów. Po obu stronach nawy kaplice tworzące transept oraz małe pomieszczenia − kruchta od południa i kaplica od północy. Dachy kryte gontami. Nad zachodnią częścią nawy wieża, na jej wschodnim krańcem wieżyczka na sygnaturkę, zwieńczone podobnymi hełmami, krytymi blachą. Wnętrze podzielone słupami na trzy nawy, przykryte pozornymi sklepieniami kolebkowymi. Na belce tęczowej barokowy krucyfiks.

Pięć neobarokowych ołtarzy z 2 poł. XIX w., po bokach głównego barokowe rzeźby śś. biskupów, Mikołaja i Stanisława. Na ścianie transeptu późnogotycka rzeźba Matki Boskiej z XVI w. Dwie chrzcielnice; późnogotycka z piaskowca z napisem łacińskim (XVI w.) oraz rokokowa z 1. poł. XVIII w. Późnogotycki krucyfiks z XVI w.

Drewniana dzwonnica kryta gontowym dachem dwuspadowym.

Adres:
Pl. Kościelny 5
62-640 Grzegorzew
tel. 063 271 82 06

Lokalizacja

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie