Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Nadgoplański Park Tysiąclecia

Herb Nadgoplański Park Tysiąclecia

Na wschodnim skraju historycznej Wielkopolski leży część Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, znajdującego się w granicach województwa kujawsko-pomorskiego (powiaty inowrocławski i mogileński). Utworzono go w 1967 r. jako rezerwat o powierzchni 126,9 km2, obejmujący jez. Gopło i tereny przylegające do jego brzegów. Chroni naturalne wartości środowiska przyrodniczego i swoiste cechy krajobrazu, a także miejsca związane z tworzeniem przed wiekami państwowości polskiej. W 1992 r. część Parku położoną w granicach ówczesnego województwa bydgoskiego przekształcono w park krajobrazowy, który po powiększeniu liczy obecnie 9983 ha.

Część wód Gopła i terenów nadbrzeżnych, ze stanowiskami rzadkich roślin oraz miejscami lęgów i bytowania 192 gatunków ptaków, objęto strefami ścisłej ochrony (łącznie o powierzchni 1882,65 ha). Część terenów nadgoplańskich, która leży w województwie wielkopolskim (w dawnym powiecie konińskim), jest chroniona w formie parku krajobrazowego jako Nadgoplański Park Tysiąclecia. Od północy Park przylega do Kruszwicy, gdzie koncentruje się masowy ruch turystyczny. Z przyrodniczego punktu widzenia najciekawszy jest długi na ponad 4 km Półwysep Ostrowski, wrzynający się w połowie długości jeziora.
Serwis www parku >>

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie