Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Pałac w Szołdrach

SZOŁDRY

Miejscowość położona w gminie Brodnica, w powiecie śremskim, przy lokalnej drodze stanowiącej odgałęzienie trasy prowadzącej z Czempinia do Śremu.

Najwcześniejsze wzmianki o wsi Szołdry pojawiają się w przekazach z XIV wieku, kiedy jej właścicielem był rycerski ród Łodziów, którego późniejsi przedstawiciele przyjęli nazwisko Szołdrskich herbu Łodzia i mieszkali tutaj do początku XVIII wieku.  Po ostatnim z rodu, Mikołaju Stefanie Szołdrskim, majątek odziedziczyła córka Anna i wniosła go w posagu Antoniemu Zakrzewskiemu. Posiadłość należała do Zakrzewskich do 1778 roku, kiedy kupił ją Ignacy Wilczyński.

Z Wilczyńskim należy wiązać budowę nowego, barokowego dworu, którego pozostałości przetrwały w kondygnacji piwnic dzisiejszego budynku. Kształt klasycystycznej rezydencji dwór uzyskał po 1845 roku, kiedy posiadłość przeszła w ręce Chłapowskich herbu Drya. Kupił ją gen. Dezydery Chłapowski z Turwi dla syna Stanisława, który osiadł tutaj i mieszkał wraz z rodziną do śmierci w 1902 roku. Dobra pozostawały w posiadaniu spadkobierców Stanisława do 1939 roku.

Obecna forma pałacu powstała w wyniku wielu przekształceń. Budynek zachował jednak kształt i proporcje dwukondygnacyjnej bryły, zwieńczonej czterospadowym dachem, założonej na prostokątnym rzucie z wydatnymi ryzalitami w środkowej części. Przetrwały również pozostałości artykulacji i dekoracji architektonicznych otynkowanych elewacji – przede wszystkim na okazałym ryzalicie w osi elewacji frontowej. Naroża ryzalitu zaakcentowano pilastrami sięgającymi wieńczącego fryzu i gzymsu, ponad którymi zaprojektowano trójkątny naczółek z półkolistym oknem w środkowej części. Główne wejście w osi frontowego ryzalitu prowadziło niegdyś do obszernej sieni, z drewnianymi schodami na piętro. W osi sieni znajdował się salon z wyjściem do ogrodu, a obok, od wschodu – zespół pomieszczeń reprezentacyjnych, od zachodu – apartamenty prywatne właścicieli, z dobudowaną nieco później kaplicą.

Zapewne już na początku XIX wieku wokół pałacu rozplanowano krajobrazowy  park, z siecią starannie wytyczonych alejek oraz dwoma stawami i przepływającym przez nie strumieniem. Część krajobrazowa łączyła się harmonijnie z ogrodami warzywnymi i sadami.
 

Lokalizacja

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie