Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Pałac w Żydowie

ŻYDOWO

Miejscowość położona w gminie Rokietnica,  w powiecie poznańskim, około 15 km  na północny zachód od Poznania.

Żydowo występujące w przekazach od XIII wieku, było niegdyś gniazdem rycerskiego rodu Nałęczów, którego odgałęzienie osiadłe w Żydowie przybrało z czasem nazwisko Żydowskich i pieczętowało się herbem Nałęcz. Rodzina ta pozostawała tu do XVI wieku. Po nich jako właściciele występują: Przecławscy, Rozdrażewscy i Zdziechowscy, a od XVIII wieku - Korytowscy.

Około połowy XIX wieku posiadłość kupili Szołdrscy herbu Łodzia, którzy mieszkali początkowo w barokowym dworze i dopiero na początku XX wieku, Jan Szołdrski, ożeniony z Antoniną z Żychlińskich, podjął budowę nowej, klasycystycznej rezydencji.

Wykonanie projektów powierzono Stanisławowi Mieczkowskiemu, uznanemu architektowi, mającemu już w dorobku wiele udanych realizacji, kojarzonych z tzw. stylem narodowym. W Żydowie wzniósł on murowaną, dwukondygnacyjną budowlę, założoną na prostokątnym rzucie i pokrytą niskim, czterospadowym dachem, w którego zwieńczeniu wprowadzono (nieistniejącą dziś) ażurową balustradę, otaczającą rodzaj tarasu widokowego. Otynkowane elewacje, wsparte na niskim cokole, rozczłonkowane zostały lizenami, wyznaczającymi osie prostokątnych otworów okiennych, ujętych w architektoniczne obramienia. Głównym akcentem elewacji frontowej i całej bryły pałacu, jest monumentalny portyk, wsparty na czterech jońskich kolumnach, podtrzymujących trójkątny naczółek wieńczący. W nim umieszczony był niegdyś płaskorzeźbiony kartusz z herbem Łodzia Szołdrskich.

W przekształconej obecnie elewacji tylnej (ogrodowej) znajdował się niegdyś ryzalit mieszczący, we wnętrzu salon na osi obiektu, poprzedzony reprezentacyjną sienią. We wnętrzu pałacu, dziś znacznie przebudowanym, zachowały się pozostałości dekoracji sztukatorskiej zwieńczenia ścian i obrzeży sufitów pokoi na reprezentacyjnym parterze. Zastosowano w nich motywy zaczerpnięte z ornamentyki antycznej.

Wokół pałacu rozciągał się krajobrazowy park z dwoma stawami, pochodzący z około połowy XIX wieku, powiększony przy budowie nowej rezydencji.

Dziedzicem Jana Szołdrskiego w Żydowie był jego syn Wiktor (1887-1932), ożeniony z Anielą z Koczorowskich, który objął posiadłość około 1920 roku. Wiktor znany był wśród okolicznego ziemiaństwa z zamiłowania do wystawnego trybu życia. Po jego śmierci w 1931 roku, majątek został sprzedany. Kupił go przybyły z Małopolski przemysłowiec i handlowiec, Alfred Falter z żoną Wandą z Krasuskich i w ich rękach był do 1939 roku.

Obecnie własność prywatna.

Lokalizacja

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie