Katalog obiektów

Park Krajobrazowy Promno

Park Krajobrazowy „Promno”, położony ok. 20 km na północny wschód od Poznania, utworzono w 1993 r. na powierzchni 20,8 km2. Otoczony jest otuliną o powierzchni 37,6 km2, w której zwraca uwagę krajobraz doliny Cybiny. Jest to najmniejszy park krajobrazowy województwa wielkopolskiego. Z uwagi na bliskość Poznania odgrywa on dużą rolę naukowo-dydaktyczną, a także rekreacyjną.

Obszar Parku ma bardzo urozmaiconą, typowo polodowcową rzeźbę terenu. Jego najwyższe wzniesienie sięga 127 m n.p.m. Liczne pagórki moreny czołowej fazy poznańskiej porośnięte są lasami, zajmującymi ok. 62% powierzchni Parku. Są to bory sosnowe i mieszane oraz lasy liściaste. Szczególnie bogate florystycznie runo znajduje się w rezerwacie „Las Liściasty w Promnie”. Wiele zagłębień terenu wypełnionych jest wodą, tworzącą malownicze jeziorka śródleśne. Największe z nich to jeziora: Dębiniec (rezerwat „Jezioro Dębiniec”), Brzostek i Drążynek.

Otoczone są one pasem roślinności szuwarowej, wśród której na uwagę zasługuje występowanie kłoci wiechowatej nad zarastającym jez. Drążynek (rezerwat „Jezioro Drążynek”). Uważa się, iż jest to największe stanowisko tej rośliny w Wielkopolsce. W okolicy jez. Drążynek w składzie drzewostanu występuje jarząb brekinia – gatunek chroniony. Fragmenty obrzeży jezior zajmują bogate florystycznie torfowiska przejściowe, na których rosną owadożerne rosiczki: okrągło- i długolistna, pełnik europejski oraz tłustosz pospolity.
Fauna Parku jest uboga. Występują tu sarny, dziki i lisy. Z ptaków można wymienić gnieżdżące się: kanię rudą, bąka, łyskę, krzyżówkę. Ciekawostką jest występowanie nad jez. Drążynek wszystkich krajowych gatunków ważek.

 Bogactwo przyrody lasów Promna znane jest od dawna. Już w 1935 r. prof. Adam Wodziczko proponował ich ochronę jako „Park Natury Promno”. W pobliżu jez. Drążynek ustawiono kamień poświęcony pamięci prof. Zygmunta Czubińskiego (1912-68), który zbadał florę mszaków tego terenu.

Więcej:
www.zpkww.pl/parki.php?p=11
Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Park Krajobrazowy Promno, Poznań 2008

 

Mapa obiektu

Komentarze (1)

Tadeusz Kałuża

2014-06-16 | 11:25

Do fauny dodam: ryjówkę malutką i aksamitną, rzęsorka rzeczka, nornicę rudą, nornika północnego, mysz leśną, mysz polną, badylarkę i orzesznicę...

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji (nie będzie publikowany)

Kod z obrazka:

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze miasto
  • Koleje Wielkopolskie